THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh
cms-publish-date 02/06/2021 | 08:33  | cms-view-count: 26454

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2698/UBND-NCKSTT, yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Trong đó, tậm trung vào các nhiệm vụ sau:

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh của xã, phường, thị trấn về các nội dung của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành, kết quả xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng để người dân biết, chấp hành pháp luật và chủ động phòng tránh tội phạm. Tổ chức cho các hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh ký cam kết không vi phạm. Các cơ quan, đơn vị được trang bị các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định phải tăng cường công tác quản lý, chủ động tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc bảo quản vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, không để thất lạc, để các đối tượng sử dụng làm công cụ, phương tiện thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Các lực lượng chức năng: Công an, Hải quan, Quản lý thị trường, Quân đội tăng cường phối hợp quản lý tuyến biên giới, kiểm tra các loại hình vận chuyển hàng hóa tại các địa bàn trọng điểm, nhất là khu vực bến xe, kho hàng, các chợ, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, những nơi tập trung đông người và phương tiện giao thông để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, cũng như các trường hợp nhập lậu, vận chuyển trái phép vào địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh với tội phạm có liên quan vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; chủ động triển khai các kế hoạch chuyên đề nghiệp vụ nhằm rà soát, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng tại địa bàn, kịp thời phát hiện, đấu tranh xử lý các đối tượng, đường dây, băng, nhóm tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đồng thời theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, địa phương, đơn vị; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh chỉ đạo tăng cường phối hợp với Công an tỉnh, các lực lượng chức năng tập trung điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các vụ việc vi phạm về sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật, lựa chọn một số vụ án đưa ra xét xử điểm để giáo dục, răn đe tội phạm.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; thường xuyên tự kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị, địa phương trực thuộc; không để xảy ra tình trạng sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn.

Huy Hoàng