THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Triển khai hướng dẫn cách ly, xét nghiệm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, cụm công nghiệp
cms-publish-date 02/06/2021 | 08:47  | cms-view-count: 29607

Triển khai Công văn số 4352/BYT-MT ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn cách ly, xét nghiệm trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 2706/UBND-KGVX, chỉ đạo các địa phương, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung như sau:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: theo chức năng, nhiệm vụ triển khai đến các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung sau:

Thực hiện nghiêm các hướng dẫn, văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, cụm công nghiệp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Bộ Y tế đã ban hành.

Yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, cụm công nghiệp tổ chức xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-COV-2 hằng tuần cho các đối tượng liên quan và báo cáo kết quả cho Sở Y tế; các đối tượng phải xét nghiệm hằng tuần bao gồm:

Toàn bộ người lao động tham gia cung cấp các dịch vụ cho cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, cụm công nghiệp như: ăn uống, dịch vụ khách sạn, lưu trú cho chuyên gia, vận chuyển vật tư, hàng hóa, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì máy móc...

Xét nghiệm ngẫu nhiên cho 20% người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu nhà trọ của người lao động có nguy cơ.

Thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá được quy định tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 về "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá". Căn cứ kết quả kiểm tra, đánh giá để xem xét quyết định cho phép bộ phận, dây chuyền, phân xưởng của cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc toàn bộ cơ sở sản xuất kinh doanh có được tiếp tục sản xuất hoặc dừng sản xuất để khắc phục đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Quản lý chặt chẽ người lao động đi, đến từ khu vực có dịch hoặc tham gia các sự kiện tập trung đông người có nguy cơ cao. Yêu cầu phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả người lao động trong khu công nghiệp và những người liên quan (người cung cấp dịch vụ, suất ăn, vận chuyển vật tư, hàng hóa…).

Yêu cầu các phương tiện vận chuyển người lao động đảm bảo các quy định phòng, chống dịch gồm giãn cách (sử dụng dưới 50% công suất vận chuyển), mở cửa sổ và hạn chế sử dụng điều hòa, vệ sinh khử khuẩn phương tiện sau mỗi lần đưa đón người lao động và thực hiện 5K.

Sở Y tế: ban hành hướng dẫn cụ thể việc tổ chức cách ly và xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-COV-2 cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, cụm công nghiệp phù hợp với tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, tự đánh giá mức độ an toàn, cập nhật lên bản đồ an toàn Covid-19.

Huy Hoàng