THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thực hiện công tác phòng chống Covid-19 tại các nhà máy, Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
cms-publish-date 07/06/2021 | 10:34  | cms-view-count: 27291

Để tập trung trong công tác phòng, chống dịch hiệu quả, có phương án đảm bảo hoạt động, tránh đứt gãy chuỗi sản xuất tại các khu công nghiệp, các công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế- xã hội địa phương, đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2809/UBND-KGVX, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng nhiệm vụ nghiêm túc thực hiện như sau:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc các cơ sở sản xuất tại các Khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và an toàn lao động (theo Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động").

Tập trung chỉ đạo các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp triển khai ngay việc chấm điểm đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 và cập nhật lên bản đồ an toàn Covid quốc gia 2 tuần/lần.

Sở Y tế

Phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tổ chức tập huấn triển khai Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020, trên cở sở đó phối hợp rà soát chấn chỉnh công tác phòng chống dịch tại từng cơ sở sản xuất kinh doanh.

Chỉ đạo bố trí các lực lượng, phân công nhiệm vụ cụ thể chi tiết cho các đơn vị để tổ chức xét nghiệm sàng lọc Covid-19 bằng test nhanh cho người lao động trong các Khu công nghiệp, nhà máy theo quy định cũng như phối hợp xây dựng kế hoạch, lên phương án để đảm bảo khi có tình huống dịch xảy ra.

Chỉ đạo các đơn vị y tế tuyến huyện, thành phố tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh.

Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh

Chỉ đạo các cơ sở sản xuất kinh doanh trong Khu công nghiệp thực hiện chấm điểm đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid - 19, cập nhật lên bản đồ an toàn Covid quốc gia. Tham mưu UBND tỉnh kiên quyết dừng hoạt động các cơ sở sản xuất trong phạm vi các khu công nghiệp khi không đảm bảo an toàn và không cập nhập mức độ an toàn lên hệ thống.

Công ty Nhôm Đắk Nông và Khu công nghiệp Tâm Thắng

Thực hiện nghiêm Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động".

Thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả người lao động trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp và những người liên quan (người cung cấp, vận chuyển vật tư, hàng hóa, suất ăn..).

Có phương án xử lý chất thải y tế, khẩu trang, khử khuẩn các phương tiện ra/vào, thông thoáng khí nơi làm việc theo quy định, bố trí vách  ngăn ở các bàn ăn và sắp xếp ca, kíp làm việc hợp lý tránh tập trung đông người.

Đối với Công ty Nhôm Đắk Nông rà soát báo cáo số phòng và giường dự kiến Khu cách ly tập trung của đơn vị về Sở Y tế.

UBND các huyện, thành phố

Tập trung công tác chỉ đạo và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch cho các Công ty, nhà máy, xí nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn đánh giá có nguy cơ lây nhiễm, cập nhật dữ liệu bản đồ an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Phối hợp quản lý, kiểm soát chặt thông tin người lao động ngoại tỉnh làm việc tại các khu công nghiệp để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc.

Huy Hoàng