THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tăng cường công tác phòng, chống tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
cms-publish-date 07/06/2021 | 10:36  | cms-view-count: 24921

Thực hiện Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động" và Quyết định 3888/QĐ-BYT ngày 8/9/2020 của Bộ Y tế Về việc ban hành Sổ tay "Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới". UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2810/UBND-KGVX, yêu cầu các Sở, Ban, ngành, các Hội đoàn thể cấp tỉnh, các  đơn vị lực lượng vũ trang cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Tiếp tục đề cao trách nhiệm người đứng đầu, phân công nhiệm vụ cụ thể, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền. Cán bộ, công chức phải gương mẫu, đi đầu, nêu gương trong thực hiện; cấp trên phải nêu gương cho cấp dưới, chức vụ càng cao, càng phải gương mẫu, thực hiện tốt 5K, đặc biệt là phải bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà.

Từng Sở, Ban ngành, địa phương phải có xây dựng kế hoạch, phương án, kịch bản phòng, chống dịch cụ thể, chủ động, chặt chẽ, phù hợp thực tiễn tình hình theo từng cấp độ dịch (Kế hoạch 349/KH-UBND tỉnh ngày 13/5/2021) và sẵn sàng ứng phó hiệu quả mọi tình huống theo nguyên tắc 4 tại chỗ.

Thường xuyên và tự đánh giá, cập nhật lên hệ thống an toàn Covid-19, tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch trong phạm vi, địa bàn quản lý; cấp trên kiểm tra cấp dưới; cấp tỉnh kiểm tra cấp huyện, cấp huyện kiểm tra cấp xã; cấp xã kiểm tra các thôn, làng, bản, ấp, tổ dân phố.

Tăng cường tự kiểm tra việc chấp hành quy định phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị mình quản lý theo chức năng nhiệm vụ đã quy định, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục xử lý các bất cập, lỗ hổng, vi phạm. Không cho phép người không khai báo y tế đến làm việc; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kể cả xử lý hình sự và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương.

Khẩn trương kiện toàn, kích hoạt lại Tổ thông tin, báo cáo đáp ứng nhanh của đơn vị, trước thứ 4 hàng tuần, tổng hợp và báo cáo kết quả phòng chống Covid-19 về UBND tỉnh.

Các Sở, Ban ngành và các địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đẩy mạnh truyền thông, vận động người dân khai báo y tế điện tử thông qua mã QR Code, sử dụng một trong các phần mềm: Tờ khai y tế; NCOVI; Bluezone.

Huy Hoàng