THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Phê duyệt Phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
cms-publish-date 24/06/2021 | 10:21  | cms-view-count: 6112

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 873/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Theo số liệu đăng ký dự thi, tổng số thí sinh đăng ký dự thi trên toàn tỉnh có 6.702 thí sinh, trong đó có 6.513 thí sinh giáo dục phổ thông, 189 thí sinh giáo dục thường xuyên. Trong đợt thi này có298 thí sinh tự do đăng ký dự thi.

Học sinh dân tộc thiểu số: 1.574 thí sinh, trong đó có 388 thí sinh là dân tộc thiểu số tại chỗ.

Tổng số nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh Đại học, cao đẳng: 17.757.

Số liệu đăng ký theo môn thi: Toán 6.591, Vật lí 2.400, Hóa học 2.403, Sinh học 2.355, Ngữ văn 6.609, Lịch sử 4.264, Địa lí 4.225, Giáo dục công dân 3.937, Tiếng Anh 6.297, Tiếng Nhật 01, Tiếng Nga 01 và Tiếng Hàn 03.

Để kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra đạt kết quả tốt, phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đã đưa ra 13 nội dung trọng tâm.

Theo đó, tổng số điểm tổ chức thi trên toàn tỉnh là 18 điểm thi, các điểm thi được tổ chức đến từng huyện, thành phố bảo đảm thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi, hạn chế tối đa việc thí sinh phải di chuyển xa, đồng thời phải bảo đảm các điều kiện về an ninh, an toàn và cơ sở vật chất phục vụ cho Kỳ thi. Với tổng số phòng thi là 298 phòng với 1.153 nhân sự trong Ban coi thi

Về lịch làm việc tại điểm thi

- Ngày 06/7/2021:

+ Từ 07 giờ 30 phút, họp cán bộ làm công tác coi thi tại điểm thi;

+ Từ 14 giờ 00 phút, thí sinh đến phòng thi; làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót thông tin đăng ký dự thi (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.

- Ngày 07, 08/7/2021 thi theo lịch.

Thời gian thông báo kết quả thi, cấp giấy chứng nhận kết quả thi và hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp

- Thông báo kết quả thi vào ngày 26/7/2021;

- Cấp giấy chứng nhận kết quả thi hoàn thành trước ngày 02/8/2021. Các trường THPT, trung tâm nhận giấy chứng nhận kết quả thi tại Sở Giáo dục và Đào tạo và tổ chức cấp phát cho thí sinh đúng thời gian quy định;

- Hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp sơ bộ trước ngày 28/7/2021;

- Hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo bài thi trước ngày 20/8/2021;

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ Phương án được phê duyệt phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo đúng Quy chế thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; báo cáo kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định.

Xem chi tiết tại đây

Huy Hoàng