THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế xã hội
cms-publish-date 24/06/2021 | 03:10  | cms-view-count: 7095

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 402-CV/TU ngày 21/6/2021 của Tỉnh ủy và Thông báo 399-TB/TU ngày 22/6/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3242/UBND-KGVX, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng nhiệm vụ nghiêm túc thực hiện các biện pháp về công tác phòng, chống dịch như sau:

 Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị, Công văn số 402-CV/TU ngày 21/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch ở người cấp tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh trong thời gian qua; toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch bệnh với tinh thần "chống dịch như chống giặc"; chủ động các phương án, kịch bản để kịp thời ứng phó với mọi tình huống; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thỏa mãn với những kết quả bước đầu đạt được.

- Thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm tiết kiệm triệt để chi ngân sách, nhất là chi thường xuyên để bảo đảm đầy đủ nguồn lực cho phòng, chống dịch; có giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh doanh.

- Thực hiện đầy đủ các cơ chế, chính sách đối với người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; chi trả đầy đủ, kịp thời chính sách đối với lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại Công văn 3033/UBND-KGVX ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về các hoạt động phòng, chống dịch tại địa phương, cơ quan, đơn vị, lĩnh vực mình phụ trách.

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch của người dân; kết hợp với công tác kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

- Kịp thời động viên, khen thưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân có thành tích, tiêu biểu trong phòng, chống dịch. Nhắc nhở, phê bình, đề xuất xử lý kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân lơ là, thực hiện chưa tốt hoặc vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

Giao Sở Giao thông vận tải

- Tiếp tục tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách đi, đến các tỉnh, thành phố đang có dịch phức tạp. Các phương tiện vận tải hành khách xuất phát từ các tỉnh, thành phố, địa bàn tỉnh có dịch có hành trình đi qua tỉnh Đắk Nông không được dừng, đỗ để đón trả khách trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Các phương tiện đi/đến tỉnh Đắk Nông có hành trình đi qua các vùng có dịch thì không được dừng, đỗ để đón, trả khách.

- Căn cứ tình hình thực tế của dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương, vùng công bố có dịch, chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương chủ động hướng dẫn, tổ chức hoạt động vận tải theo quy định đảm bảo công tác phòng chống dịch mà vẫn đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, phát triển kinh tế xã hội.

Giao Sở Y tế

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy trình, hướng dẫn về phòng, chống dịch để các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 theo kế hoạch đề ra bảo đảm nhanh, gọn, đủ, đúng đối tượng quy định, đảm bảo an toàn trong tiêm chủng.

- Hướng dẫn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phương án đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong quá trình triển khai tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp.

Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương, đảm bảo lưu thông, tiêu thụ, cung ứng hàng hóa trên địa bàn tỉnh với các địa phương khác, nhưng phải kiểm soát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định; kiểm soát tốt dịch bệnh trong chăn nuôi; phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hiện tượng đầu cơ, tăng giá bất thường.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện biên giới căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường siết chặt công tác phòng, chống dịch bệnh trên tuyến biên giới; có giải pháp đồng bộ hữu hiệu về kiểm soát các tuyến biên giới, ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép; việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế thực hiện theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 373-TB/TU ngày 07/6/2021.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tốt Kỳ Thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đảm bảo an toàn; chuẩn bị xây dựng kế hoạch dạy, học cho năm học mới 2021 - 2022, có phương án cụ thể phòng, chống dịch bệnh ở từng địa phương, từng cấp học.

UBND các huyện, thành phố

- Căn cứ vào tình hình thực tế trên địa bàn quản lý để có giải pháp kịp thời, cụ thể tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh. Trường hợp khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền giải quyết, kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, chỉ đạo xử lý.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng, các cơ quan đơn vị, UBND cấp xã tăng cường hoạt động tổ/nhóm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quản lý, yêu cầu các trường hợp từ các tỉnh, thành phố có dịch khi trở về địa phương phải thực hiện khai báo y tế và cách ly theo hướng dẫn của cơ quan y tế; đồng thời xử phạt nghiêm các trường hợp không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực.

- UBND huyện Đắk R'Lấp tiếp tục duy trì Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 xã Đắk Ru, huyện Đắk R'Lấp, rà soát, rút kinh nghiệm trong công tác khai báo y tế, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra, vào tỉnh, kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống, dịch khi có các tình huống xảy ra theo quy định.

Huy Hoàng