THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về công tác phòng, chống dịch Covid-19
cms-publish-date 28/06/2021 | 02:04  | cms-view-count: 18190

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Thông báo số 167/TB-VPCP ngày 23/6/2021 của Văn phòng Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu các Sở, Ban, ngành, các hội, đoàn thể cấp tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu, thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo nêu trên, đồng thời lưu ý triển khai một số nội dung như sau:

Quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Mục III Thông báo Kết luận nêu trên.

Tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm "5k + vắc xin"  trong phòng, chống dịch; đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...  phải thực hiện nghiêm yêu cầu về kiểm tra và cập nhật lên hệ thống an toàn Covid-19. Tổ chức thực hiện hiệu quả về chiến lược vắc xin và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để xây dựng kế hoạch và triển khai chiến dịch tiêm vắc xin trên phạm vi cả tỉnh với lộ trình phù hợp, khoa học, hiệu quả.

Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn kịp thời tháo gỡ khó khăn với phương châm "3 không": Không nói không có cơ chế, chính sách; không nói không có kinh phí; không nói không có vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị y tế...; cắt giảm tối đa thủ tục hành chính; Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là không làm đứt gãy các chuỗi sản xuất, kinh doanh, tại các khu công nghiệp, nhà máy, các cơ sở dịch vụ và các hoạt động liên quan đến sinh kế của người dân.

Tiếp tục biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong phòng, chống dịch; cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

Sở Y tế: chủ động xét nghiệm nhanh, phát hiện sớm, cách ly, phong tỏa kịp thời là chìa khóa dập dịch thành công. Khi có dịch phải thần tốc xét nghiệm, chú ý xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng,  xét nghiệm tại các cơ sở y tế, xét nghiệm ngay đối với các trường hợp có biểu hiện ho sốt trong cộng đồng; tiếp tục hướng dẫn về chuyên môn hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình, thực hiện việc cách ly y tế tại nhà (sau khi có hướng dẫn từ Bộ Y tế); rà soát lập danh sách các đối tượng tiêm, chuẩn bị xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai nhanh nhất, hiệu quả nhất, an toàn nhất chiến dịch tiêm vắc xin theo chỉ đạo và hướng dẫn Bộ Y tế; kiểm tra, rà soát kỹ quy trình mua sinh phẩm, vật tư phòng, chống dịch, trang thiết bị y tế bảo đảm vì lợi ích chung, không được để lợi ích nhóm, không để xảy ra tiêu cực, tránh cạnh tranh không lành mạnh; kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn những hành vi sai phạm.

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông, Báo Đắk Nông, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác truyền thông về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh để nhân dân an tâm, tin tưởng, ủng hộ và truyền cảm hứng để nhân dân tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và khôi phục sản xuất kinh doanh.

H.M