THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở Y-Dược tư nhân
cms-publish-date 19/07/2021 | 03:14  | cms-view-count: 35638

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19; nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch hiệu quả, UBND tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu UBND các huyện, thành phố triển khai các nội dung sau:

Tiếp tục thực hiện các Văn bản về phòng, chống dịch Covid -19 trong các cơ sở Y - Dược tư nhân do Bộ Y tế, Sở Y tế đã ban hành.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương tuyên truyền, yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân, cơ sở bán thuốc trên địa bàn quản lý khi có bệnh nhân đến khám, chữa bệnh, mua thuốc có các triệu chứng ho, sốt,… khai thác các yếu tố dịch tễ liên quan đến Covid-19 thì thực hiện ngay việc khai báo y tế, báo cáo cho Trung tâm Y tế huyện, thành phố tại địa phương, đồng thời hướng dẫn cho bệnh nhân đến Trung tâm Y tế huyện, thành phố để khám, xét nghiệm và thực hiện theo quy trình phòng, chống Covid-19.

Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân, bán lẻ thuốc trên địa bàn quản lý không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19.

          H.M