THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Xét nghiệm, cách ly y tế đối với người từ vùng dịch về/đến tỉnh Đắk Nông
cms-publish-date 05/09/2021 | 07:57  | cms-view-count: 22544

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 4965/UBND-KGVX, về việc xét nghiệm, cách ly y tế đối với người từ vùng dịch về/đến tỉnh Đắk Nông

Theo đó, Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế và tình hình diễn biến dịch Covid-19 phức tạp hiện nay, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện như sau:

Đối với các trường hợp từ vùng dịch trở về hoặc đến tỉnh Đắk Nông: Yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp Realtime PCR (có thể thực hiện mẫu gộp) tại các chốt kiểm soát dịch và thực hiện ngay cách ly y tế tập trung tại  Khu cách ly tập trung của các huyện, thành phố nơi đến hoặc về 14 ngày, tiếp tục cách ly y tế tại nhà 7 ngày và tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 07 ngày tiếp theo đồng thời được xét nghiệm theo quy định.

Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng và nhiệm vụ được giao: Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các biện pháp cách ly y tế và xét nghiệm tại các chốt kiểm dịch đối với các trường hợp trở về từ vùng dịch theo Hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Huy Hoàng