THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19
cms-publish-date 05/09/2021 | 03:15  | cms-view-count: 20465

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 4962/UBND-KGVX, về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 226/TB-VPCP về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó,  để tổ chức thực hiện triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid19 theo Thông báo 226/TB-VPCP ngày 30/8/2021 của Văn phòng Chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng nhiệm vụ nghiêm túc thực hiện và lưu ý một số nội dung sau:

Các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thành phố cần đưa ra mục tiêu rõ ràng, cụ thể, có lộ trình, cần phân tích nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó rút kinh nghiệm sâu sắc, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, đưa ra các biện pháp, giải pháp linh hoạt, cụ thể, sát thực tế, khả thi, tổ chức thực hiện theo lộ trình thực hiện nhằm đạt được mục tiêu. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp cần thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm; xem xét, xử lý nghiêm các trường hợp chủ quan, lơ là, vi phạm quy định phòng, chống dịch, đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân làm tốt, tích cực, có hiệu quả.

Xác định mỗi người dân là trung tâm, là chủ thể trong phòng, chống dịch; xã, phường, thị trấn là "pháo đài", người dân là "chiến sỹ" trong phòng, chống dịch.

Phòng dịch vẫn là chính, là cơ bản, chiến lược, lâu dài; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.

Khi dịch bệnh bùng phát, triển khai ngay thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo tinh thần "ai ở đâu ở đó", đặc biệt cách ly triệt để, chặt chẽ, nghiêm ngặt các ổ dịch, nguồn lây; tranh thủ "thời gian vàng" thực hiện giãn cách, tổ chức triển khai xét nghiệm thần tốc trên diện rộng để nhanh chóng phát hiện, tách nguồn lây (F0) ra khỏi gia đình, cộng đồng và phân loại, chăm sóc, điều trị kịp thời, hiệu quả.

Các địa phương các cấp kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, phù hợp với tình hình dịch bệnh. Bí thư cấp ủy các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống dịch tại địa phương, nhất là tại các địa phương đang thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội; Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch các cấp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân làm Chỉ huy trưởng; có quy chế làm việc, phân công trách nhiệm cho rõ ràng; có cơ chế giao ban của các cấp, báo cáo cấp trên trực tiếp hàng ngày; tổ chức ứng trực, tiếp nhận, xử lý mọi thông tin 24/24, nhất là đối với người dân.

Cấp ủy, tổ chức đảng là hạt nhân, các đảng viên phải thể hiện vai trò gương mẫu trong phòng, chống dịch bệnh; các tổ chức đảng, mặt trận tổ quốc, đoàn thể tham gia giám sát và vận động, tuyên truyền người dân trong công tác phòng, chống dịch, có quy chế làm việc, phối hợp chặt chẽ. Huy động sự vào cuộc, tham gia hiệu quả của mọi người dân, doanh nghiệp phòng, chống dịch.

Giao Sở Y tế: Phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị tích cực, không để quá tải y tế ở tuyến trên; Kết hợp Đông y và Tây y, áp dụng các phương pháp cổ truyền với hiện đại trong điều trị; Tuyên truyền "vắc xin tốt nhất là vắc xin tiêm sớm nhất"; tổ chức tiêm vắc xin khoa học, ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu, chú ý tiêm vắc xin, xét nghiệm cho người làm dịch vụ vận chuyển, công nhân. Tiếp tục thực hiện hiệu quả biện pháp 5K và các giải pháp công nghệ khác.

Công an tỉnh: Bảo đảm an dân, trật tự an toàn xã hội, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà trong thời gian thực hiện tăng cường giãn cách xã hội.

Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Giao thông vận tải căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao:

- Khuyến khích thực hiện duy trì, phát triển sản xuất tuy nhiên phải bảo đảm an toàn phòng, chống dịch nghiêm ngặt theo quy định. Phải hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai tổ chức sản xuất, không để đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất, nhất là những doanh nghiệp có điều kiện và tự nguyện tổ chức sản xuất, kinh doanh.

- Bảo đảm thông suốt các chuỗi cung ứng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, không quy định riêng, không ban hành các "giấy phép con" làm cản trở việc lưu thông hàng hóa trên toàn quốc. Áp dụng triệt để các biện pháp công nghệ quản lý, ban hành quy định quản lý đi lại trong thời gian giãn cách xã hội tại các địa phương.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì với các cơ quan đơn vị, địa phương liên quan: đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch, đời sống tinh thần cho người dân. Thực hiện tuyên truyền các nội dung về truyền thống văn hóa, lịch sử, văn học nghệ thuật tốt đẹp của dân tộc để nâng cao tinh thần đoàn kết, đại đoàn kết dân tộc và niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân đối với công tác phòng, chống dịch.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

 - Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch tại xã, phường, thị trấn, UBND các huyện, thành phố phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: (1) Kêu gọi người dân tham gia triển khai tích cực, hiệu quả công tác phòng, chống dịch tại địa phương; (2) Chuẩn bị, cung cấp các gói an sinh xã hội, các đối tượng có điều kiện nhưng cần hỗ trợ, người "lang thang, cơ nhỡ"; (3) Bảo đảm tình hình an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn; (4) Bảo đảm người dân tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh nhất, sớm nhất, nhiều nhất có thể; (5) Kiểm soát tốt việc di chuyển của người dân; (6) Tổ chức tốt Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc; (7) Có các kịch bản phòng, chống dịch tại địa bàn cao hơn, sớm hơn, trên tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; (8) Chủ trì, điều hành và điều phối lực lượng hỗ trợ trên địa bàn.

Huy Hoàng