THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Chủ động và tiếp tục khống chế và kiểm soát tình hình dịch bệnh theo tiêu chí của Chính phủ
cms-publish-date 07/09/2021 | 03:03  | cms-view-count: 11262

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5021/UBND-KGVX, về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh chính tại Thông báo số 277/TB-VPCP ngày 30/8/2021 và Thông báo số 230/TB-VPCP ngày 01/9/2021

Theo đó, để chủ động và tiếp tục khống chế và kiểm soát tình hình dịch bệnh theo tiêu chí của Chính phủ, Bộ Y tế, Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Thông báo số 277/TB-VPCP ngày 30/8/2021 và Thông báo số 230/TB-VPCP ngày 01/9/202. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng nhiệm vụ nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

Tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm phòng bệnh là giải pháp cơ bản, chiến lược, lâu dài; bảo vệ vững chắc các "vùng xanh", ngăn chặn, tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan ra vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nơi có hạ tầng y tế còn nhiều bất cập. Cần chuẩn bị, sẵn sàng tư tưởng thích ứng an toàn với mọi diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và phải luôn quán triệt, thực hiện nghiêm phương châm đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết.

Cần quan tâm tập trung chỉ đạo xây dựng các "pháo đài" phòng, chống dịch là các xã, phường, thị trấn trên địa bàn theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2021. Đặc biệt quán triệt và thực hiện nghiêm, hiệu quả nguyên tắc "người dân là trung tâm, là chủ thể" để phục vụ người dân, động viên, hướng dẫn, đề nghị người dân thực hiện và có cơ chế, biện pháp trực tiếp giải quyết các vấn đề của người dân ngay tại xã, phường, thị trấn; làm cho người dân thấy được việc thực hiện giãn cách xã hội và phòng, chống dịch là trách nhiệm, là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, gia đình mình và cộng đồng. Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của Nhân dân. 

Sở Y tế: tăng cường tập huấn, nâng cao chất lượng nhân lực, chuẩn bị đủ thuốc, phân bổ vắc xin phòng, chống dịch và các điều kiện vật chất đảm bảo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. 

Huyện ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể tại xã, phường, thị trấn cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: (1) Nếu thực hiện giãn cách xã hội hoặc tăng cường giãn cách xã hội phải thực hiện nghiêm ngặt, chặt chẽ các yêu cầu người cách ly với người, nhà cách ly với nhà, "ai ở đâu ở đó", không để "chặt ngoài, lỏng trong"; (2) Tổ chức xét nghiệm thần tốc, rút ngắn chu kỳ xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế, bảo đảm phát hiện sớm, cách ly nhanh nhất F0 và kịp thời thu dung, phân loại, tổ chức quản lý, điều trị tích cực, phù hợp; bảo đảm người dân tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh nhất, từ sớm, từ xa, ngay tại xã, phường, thị trấn, hạn chế diễn biến nặng và tử vong; (3) Bảo đảm việc cung ứng, cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân trong khu vực thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội, nhất là ở nơi đang phong tỏa, cách ly; phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở là lực lượng gần dân nhất, hiểu dân nhất, nhất là lực lượng công an phường, xã, cảnh sát khu vực, Tổ Covid-19 cộng đồng; (4) Tổ chức tiêm vắc xin kịp thời, an toàn, hiệu quả ngay tại xã, phường, thị trấn; (5) Bảo đảm an ninh, trật tự xã hội cho Nhân dân trên địa bàn; (6) Chủ động bảo đảm nguồn lực phòng, chống dịch theo phương châm "4 tại chỗ", kể cả cho kịch bản ở mức cao hơn, sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh ở xã, phường, thị trấn; (7) Tăng cường thông tin, truyền thông thống nhất, kịp thời về tình hình, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để người dân biết, người dân hiểu, người dân tin, người dân hưởng ứng, người dân ủng hộ và người dân cùng làm; cụ thể là làm cho người dân yên tâm và tự giác thực hiện phòng, chống dịch; (8) Tổ chức tốt Tổ phòng, chống Covid-19 cộng đồng.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện phòng, chống dịch tại xã, phường, thị trấn; kiểm tra kết hợp với với hướng dẫn, hỗ trợ xã, phường thực hiện, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh các hạn chế, bất cập. 

- Yêu cầu "sản xuất an toàn", theo tinh thần "an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn"; bảo đảm hoạt động vận tải, lưu thông hàng hóa thông suốt và quan tâm các lĩnh vực kinh tế - xã hội, các hoạt động quan trọng khác trên địa bàn, nhất là tại xã, phường, thị trấn.

Huy Hoàng