THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ
cms-publish-date 09/09/2021 | 02:27  | cms-view-count: 7993

Sáng ngày 8/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã chủ trì buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) để nghe báo cáo về tổ chức bộ máy, tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2021.

Theo báo cáo, trong 8 tháng đầu năm 2021, Sở KH&CN đã chủ động, sáng tạo đảm bảo tiến độ nhiệm vụ được giao. Đơn vị đã và đang thực hiện 34 nhiệm vụ, dự án khoa học công nghệ, trong đó, có 4 nhiệm vụ cấp quốc gia, 8 dự án nông thôn, miền núi, 20 nhiệm vụ cấp tỉnh và 2 nhiệm vụ phối hợp.

Lãnh đạo Sở KH&CN báo cáo tại cuộc họp

Việc triển khai nhiệm vụ KHCN tập trung bám sát vào định hướng phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, trong đó hướng tới khai thác thế mạnh của địa phương như phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; bảo quản sau thu hoạch; chế biến, tiêu thụ nông sản…Các nhiệm vụ, đề tài được nghiệm thu bước đầu phát huy hiệu quả góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Công tác thanh tra, kiểm tra triển khai có trọng tâm, trọng điểm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về KHCN trên địa bàn tỉnh, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười phát biểu kết luận

Tuy nhiên, bên cạnh đó, đơn vị vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như đội ngũ chuyên gia khoa học công nghệ còn thiếu về chất lượng và số lượng; các dự án đầu tư phát triển KHCN chưa đảm bảo ngân sách để triển khai thực hiện…

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN hàng năm; phối hợp chuyển giao các kết quả nghiên cứu KH&CN có tính ứng dụng cao vào thực tiễn cuộc sống; các đề tài được lựa chọn, xét duyệt đảm bảo tính hiệu quả, chất lượng, gắn với nhu cầu thực tiễn, lợi thế của địa phương…

M.L