THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Từ 22 giờ 00 ngày 28/9/2021, huyện Đắk Mil kết thúc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg
cms-publish-date 29/09/2021 | 08:38  | cms-view-count: 15617

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5564/UBND-KGVX, về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Đắk Mil.

Theo đó, UBND huyện Đắk Mil kết thúc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện kể từ 22 giờ 00 ngày 28/9/2021.

UBND tỉnh giao UBND huyện Đắk Mil:

Căn cứ vào mức độ nguy cơ và khả năng quản lý, kiểm soát dịch bệnh từng địa bàn để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Tăng cường áp dụng và thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương theo quy định. Không để tình trạng chặt ngoài, lỏng trong, hạn chế thấp nhất các yếu tố gây mất an toàn trong các khu vực giãn cách, phong tỏa.

Yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên tuyến đường Quốc lộ tuyệt đối không phục vụ ăn, uống tại chỗ, chỉ phục vụ mua mang về; phải ký cam kết với chính quyền địa phương việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid - 19, nếu vi phạm các quy định trên yêu cầu đóng cửa, dừng hoạt động. Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tiếp tục quản lý, kiểm soát chặt chẽ người từ các địa phương có dịch trở về theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5311/UBND-KGVX ngày17/9/2021. Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát và xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống Covid-19.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND huyện Đắk Mil: căn cứ kết quả đánh giá mức độ nguy cơ dịch Covid-19 trên địa bàn huyện hướng dẫn các cơ sở giáo dục chủ động, linh hoạt tổ chức các hình thức dạy, học phù hợp, đảm bảo công tác phòng, chống dịchtheo đúng quy định.

Huy Hoàng