THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19
cms-publish-date 04/10/2021 | 02:45  | cms-view-count: 16206

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5664/UBND-KGVX, về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Công điện số 7036/CĐ-VPCP ngày 30/9/2021.

Theo đó, để tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong phòng, chống dịch Covid-19 theo ý kiến chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Công điện số 7036/CĐ-VPCP ngày 30/9/2021 của Văn phòng Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng nhiệm vụ nghiêm túc thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau đây:

Tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo, có kế hoạch, lộ trình cụ thể thúc đẩy thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm, nhất là các dự án quan trọng, cấp bách; phân công cụ thể nhiệm vụ đối với các tổ chức, cá nhân liên quan và các đồng chí lãnh đạo phụ trách; xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề phát sinh để phấn đấu đạt được mục tiêu giải ngân đề ra của năm 2021, góp phần thúc đẩy, phục hồi và phát triển kinh tế; báo cáo theo nội dung yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện nêu trên đảm bảo thời gian đúng quy định.

Giao Sở Y tế triển khai tiêm chủng vaccine, chăm sóc, điều trị người nhiễm bệnh, đặc biệt là trong công tác mua sắm và sử dụng trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm, thuốc, vắc xin… phải bảo đảm khoa học, hiệu quả, công khai, minh bạch, tránh thất thoát, lãng phí; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng quy định pháp luật, không được để xảy ra tiêu cực, lãng phí, trục lợi trong việc quản lý, sử dụng Quỹ vaccine phòng Covid-19 và các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân cho phòng, chống dịch bệnh.

Huy Hoàng