THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Phiên họp Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2021
cms-publish-date 05/10/2021 | 03:08  | cms-view-count: 37146

Chiều ngày 04/10/2021, UBND tỉnh tổ chức trực tuyến toàn tỉnh phiên họp Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2021 để thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung: Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tháng 9, 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển Ngân sách Nhà nước 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2021; các nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp Chuyên đề. Tại đầu cầu UBND tỉnh, Đ/c Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Lê Văn Chiến-UVBTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh-TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đ/c Lê Trọng Yên Phó-TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì phiên họp. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan. Phiên họp được kết nối bằng hình thức trực tuyến tới 08 điểm cầu cấp huyện và 71 điểm cầu cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh phiên họp tại đầu cầu UBND tỉnh.
Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tại phiên họp, 09 tháng đầu năm, trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, sự quyết tâm chỉ đạo, nỗ lực vào cuộc của các cấp, các ngành đã kiểm soát, không để lay lan dịch bệnh Covid-19, đồng thời tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục được duy trì ổn định, các lĩnh vực kinh tế cơ bản giữ được nhịp độ tăng trưởng, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động ổn định, các sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ.
Theo đó, trong 09 tháng đầu năm, kết quả thực hiện 08/11 nhóm chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 được HĐND tỉnh thông qua đạt khá, tốt (đạt từ 60% kế hoạch trở lên); tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện là 2.287 tỷ đồng, đạt 83% dự toán và tăng 28% so với cùng kỳ; Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện là 4.991 tỷ đồng, đạt 71% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước là 8%; tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 7,72%( ) cao hơn cùng kỳ (9 tháng đầu năm 2020 tăng trưởng đạt 6,58%); Về Nông thôn mới đã công bố Quyết định công nhận thêm 07 xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Lũy kế, toàn tỉnh có 29/60 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 48,33%; Riêng thành phố Gia Nghĩa đã hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020... Về thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước tính đến hết ngày 30/9/2021, tổng kết quả giải ngân chung là 1.416,213 tỷ đồng/2.116,786 tỷ đồng, đạt 66,9%. 
Các điểm cầu tham gia phiên họp.
Về nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm, toàn tỉnh phấn đấu đạt được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19, đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, phấn đấu đạt mức tăng trưởng GRDP trên 7,18%; Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2% trở lên; thu ngân sách đạt 3.000 tỷ đồng; Tập trung kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, phấn đấu hoàn thành tiêm chủng đạt miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất; Quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 đã được giao từ đầu năm.
Đ/c Lê Văn Chiến-UVBTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.
Tại Phiên họp, UBND tỉnh đã triển khai, lấy ý kiến các thành viên UBND tỉnh và thông qua 05 nội dung trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp Chuyên đề. 
Cũng tại phiên họp, các đại biểu các cấp, các ngành đã tham gia thảo luận, kiến nghị các nội dung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, các nội dung về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và việc đưa đón người dân từ vùng dịch về tỉnh...
Đ/c Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp.
Phát biểu kết luận tại phiên họp Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2021, đ/c Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác phối hợp, sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong triển khai hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, đồng thời nền kinh tế - xã hội tỉnh ổn định. Song song với ảnh hưởng, tác động của tình hình dịch bệnh trên động vật nuôi, ảnh hưởng của thiên tai, thời gian tới đ/c Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành khẩn trương, quyết liệt triển khai đạt hiệu quả các nhóm chỉ tiêu phát triển – kinh tế xã hội của tỉnh, đồng thời đẩy mạnh thực hiện 16 nhiệm vụ trọng tâm, như: Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phát huy tinh thần, kỷ luật cao; tổng hợp, thống kê và kịp thời hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 theo đúng đối tượng quy định; Sở NN&PTNT quyết liệt trong triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh ở động vật nuôi; các cấp, các ngành phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt chỉ tiêu 100%; tăng cường các giải pháp nhằm tăng thu và giảm chi ngân sách của tỉnh; rà soát, thống kê đánh giá tình hình quản lý tài sản công trên địa bàn toàn tỉnh; các địa phương triển khai nhanh, hoàn chỉnh các chỉ tiêu nông thôn mới trên địa bàn quản lý; phát huy tinh thần khẩn trương hoàn thành các Chương trình trình HĐND tỉnh ở kỳ họp Chuyên đề; khẩn trương, phối hợp triển khai chương trình "Khát vọng Đắk Nông" trực tuyến toàn tỉnh, kết nối với các Doang nghiệp trong và ngoài tỉnh; tăng cường đảm bảo chế độ thông tin báo cáo kịp thời, đúng quy định... Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành khẩn trương, quyết liệt vào cuộc triển khai đạt kết quả cao trong công tác năm 2021 và các năm tiếp theo.  
ĐQ