THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021
cms-publish-date 05/10/2021 | 03:57  | cms-view-count: 18486

Sáng ngày 5/10, UBND tỉnh tổ chức họp Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ  (VSTBCPN) tỉnh để nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Đồng chí Lê Trọng Yên, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh và đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong thời gian qua, công tác bình đẳng giới và VSTBCPN tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể. Đến nay, toàn tỉnh có 681 cán bộ làm công tác VSTBCPN, 81 cán bộ làm công tác bình đẳng giới. Tỷ lệ nữ tham gia công tác quản lý, lãnh đạo trong hệ thống chính trị ở tỉnh tăng lên qua các nhiệm kỳ; nam, nữ bình đẳng trong hưởng thụ văn hóa, tiếp cận và sử dụng các nguồn thông tin …

Tại cuộc họp, các thành viên đã thảo luận đóng góp ý kiến một số nội dung liên quan về Quy chế hoạt động Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ nữ tham gia vào cấp ủy, chính quyền; chăm lo đời sống cho phụ nữ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Lê Trọng Yên tặng hoa cho nguyên Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong xã hội. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng cho cán bộ nữ trong diện quy hoạch, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác bình đăng giới và VSTBCPN các cấp, đồng thời triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt.

M.L