THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Sở Tư pháp
cms-publish-date 07/10/2021 | 10:31  | cms-view-count: 25556

Chiều ngày 6/10, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã chủ trì buổi làm việc với Sở Tư pháp để nghe đơn vị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, những khó khăn, vướng mắc, các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Chiến, Tôn Thị Ngọc Hạnh, Lê Trọng Yên.

Theo báo cáo của Sở Tư pháp, trong 9 tháng đầu năm 2021, ngành Tư pháp cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm được giao. Ban hành hơn 1800 văn bản phục vụ nhiệm vụ quản lý; giải quyết 1.798 yêu cầu thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; tổ chức thẩm định trên 36 văn bản Quy phạm pháp luật. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật có nhiều đổi mới và cách làm sáng tạo trong việc ứng dụng CNTT mạng xã hội để đưa pháp luật đến với người dân trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Công tác quản lý nhà nước về hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp được thực hiện chặt chẽ…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ được giao và đề ra các giải pháp trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười biểu giương những nỗ lực của Sở Tư pháp trong việc thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Đồng chí đề nghị Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện tốt công tác thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các sở, ngành; tăng cường phối hợp với các đơn vị có liên quan tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân; xây dựng đội ngũ tư pháp có bản lĩnh chính trị vững vàng, liêm chính, công tâm, giỏi nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Song Nguyên