THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện công dân từ các tỉnh phía Nam trở về địa phương
cms-publish-date 08/10/2021 | 09:39  | cms-view-count: 27821

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5800/UBND-KGVX, về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, để tăng cường công tác  phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện công dân từ các tỉnh phía Nam trở về địa phương theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn 568-CV/TU ngày 05/10/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy. UBND tỉnh yêu cầu tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng nhiệm vụ nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau đây:

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và có sự hỗ trợ cần thiết để động viên Nhân dân không tự ý di chuyển về quê. Phối hợp đưa công nhân, người lao động đã về quê trở lại các tỉnh, thành phố trong "khu vực" để khôi phục sản xuất, kinh doanh khi có đề nghị.

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của các địa phương, cơ quan, đơn vị cấp dưới để kịp thời chấn chỉnh, xử lý những nơi thực hiện chưa tốt.

Giao Sở Y tế căn cứ tình hình, diễn biến dịch bệnh tiếp tục chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền các biện pháp phòng, chống dịch, sẵn sàng đáp ứng với mọi tình huống, cấp độ dịch bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan đảm bảo an ninh trật tự tại các chốt kiểm soát; nắm chắc tình hình công dân từ các tỉnh, thành phía Nam và các địa phương có dịch trở về, đi qua địa bàn tỉnh.

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tăng cường kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, đảm bảo không để lọt người nhập cảnh trái phép.

Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định phòng, chống dịch hoặc đưa thông tin sai lệch về tình hình dịch bệnh, gây hoang mang trong người dân.

UBND các huyện, thành phố

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, tổng hợp tình hình đời sống, nhu cầu việc làm, thu nhập,… của người lao động địa phương từ các tỉnh, thành phố trở về do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 để thực hiện các chính sách xã hội, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân tại địa phương.

- Giám sát việc thực hiện quy định phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các phương tiện vận tải; khu công nghiệp…trên địa bàn quản lý.

Huy Hoàng