THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19 khi người dân từ TP Hồ Chí Minh, Bình Dương,.. có nhu cầu di chuyển về quê
cms-publish-date 11/10/2021 | 09:39  | cms-view-count: 28244

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5833/UBND-KGVX, về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tưởng Chính phủ tại Công điện số 1314/CĐ-TTg.

Theo đó, để thực hiện tốt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 1314/CĐ-CP ngày 7/10/2021; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau đây:

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1265/CĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2021, Công điện số 122 DK ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 5665/UBND-KGVX ngày 03/10/2021.

 Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nếu phát hiện có người dân tự phát từ vùng có dịch về quê đang đi qua địa phương mình thì cần chủ động hỗ trợ cần thiết, bảo đảm giao thông thông suốt, thông báo ngay cho địa phương nơi đến và không để lây lan dịch bệnh.

Sở Y tế tiếp nhận và phân bổ ngay sau khi có vắc xin, ưu tiên sớm hơn cho các địa phương có nhiều người dân từ vùng dịch về; hỗ trợ phương tiện, sinh phẩm xét nghiệm; hỗ trợ thuốc để các địa phương có người dân trở về xét nghiệm kịp thời, sẵn sàng điều trị khi có ca nhiễm Covid-19 mới.

Huy Hoàng