THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Triển khai ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19
cms-publish-date 28/10/2021 | 10:07  | cms-view-count: 39683

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 6256/UBND-KGVX, về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên đia bàn tỉnh đạt hiệu quả theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo 628 -TB/TU ngày 26/10/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy. UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau đây:

Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ của tỉnh về công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới theo nguyên tắc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19 trong tình hình mới và phục hồi phát triển kinh tế. Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch tại địa phương, đơn vị, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong mọi tình huống.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cho người dân về nguy cơ lây nhiễm, bùng phát dịch bệnh để người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là ngay cả khi dịch đã được kiểm soát tốt.   

Kịp thời động viên, khen thưởng các tổ chức, cá nhân điển hình, có thành tích xuất sắc, cách làm hay, sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Giao Sở Y tế

- Tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả các biện pháp kiểm soát dịch bệnh với quan điểm thích ứng an toàn trong tình hình mới, chú trọng các địa bàn có nguy cơ cao như: huyện Cư Jút, Đắk Mil,... để có giải pháp phù hợp, linh hoạt.

- Tổ chức tốt kế hoạch tiêm vắc xin cho người dân đảm bảo hiệu quả, an toàn.

- Nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh cơ chế khuyến khích người dân tự nguyện xét nghiệm, test nhanh Covid-19.

 Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Tăng cường kiểm soát người đến/về tỉnh từ vùng dịch thông qua hoạt động của các chốt kiểm soát và công tác quản lý dân cư của chính quyền cơ sở để phân loại, thực hiện các biện pháp cách ly y tế theo quy định; kiểm soát chặt chẽ các trường hợp cách ly tại nhà, không để lây lan dịch bệnh. Áp dụng phù hợp các biện pháp khoanh vùng, phong tỏa hẹp, quản lý chặt, kịp thời truy vết, cách ly khi có ca bệnh mới; Chỉ đạo các lực lượng chức năng tại địa phương kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về phòng, chống dịch, các trường hợp chống người thi hành công vụ.

Huy Hoàng