THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Thông báo 285/TB-VPCP về công tác phòng, chống dịch Covid-19
cms-publish-date 01/11/2021 | 02:49  | cms-view-count: 31791

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 6325/UBND-KGVX, về việc triển khai chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Thông báo 285/TB-VPCP.

Theo đó, nhằm triển khai thực hiện hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

Các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố

- Tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan với dịch bệnh, song cũng không hoang mang, mất bình tĩnh khi có dịch hoặc khi dịch bùng phát. Các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch trong thời gian tới cần bảo đảm toàn diện, hiệu quả, kịp thời, bám sát thực tiễn để vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục, phát triển kinh tế xã hội, tuyệt đối không để xảy ra ách tắc trong cung ứng, lưu thông hàng hóa và hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, trong nhân dân, "tình
đồng chí, nghĩa đồng bào", bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, tập trung, nhất quán và linh hoạt, sáng tạo của các địa phương; bố trí nguồn lực, nâng cao năng lực cán bộ và tăng cường kiểm tra, giám sát trong tổ chức thực hiện; kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

- Các Sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chủ động, linh hoạt, sáng tạo thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP, cùng với thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để người dân được biết, đồng thuận và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; tăng cường truyền thông về việc vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất.

Sở Y tế

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc liên quan triển khai xét nghiệm thần tốc, nhanh hơn tốc độ lây lan của dịch, bảo đảm khoa học, hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, năng lực điều trị để tích cực điều trị từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở, góp phần giảm chuyển nặng, giảm tử vong.

- Chủ trì phối hợp với các địa phương đẩy mạnh triển khai tiêm vắc xin; Tiếp tục thực hiện hiệu quả phương châm 5K + vắc xin + điều trị + công nghệ + đề cao ý thức người dân + các biện pháp cần thiết khác.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện thành phố tham mưu UBND tỉnh kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội từng bước thích ứng an toàn, hiệu quả với dịch Covid-19 để vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với ngành Y tế và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo việc cho học sinh đi học tại trường bảo đảm đúng quy định, an toàn trong phòng chống dịch bệnh.

UBND các huyện, thành phố

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, không để sót, lọt đối tượng.

- Tăng cường kiểm soát tất cả các trường hợp trở về địa phương; chỉ đạo công tác cách ly nhanh nhất, hẹp nhất, nghiêm ngặt nhất có thể; có mục tiêu và lộ trình để có giải pháp phù hợp, hiệu quả để sớm kết thúc cách ly, phong tỏa (nếu có); bảo đảm ổn định chính trị, an toàn trật tự xã hội tại địa phương.

Huy Hoàng