THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Điều chỉnh, bổ sung danh sách cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh được thực hiện cách ly y tế tập trung trong phòng, chống dịch Covid-19
cms-publish-date 05/11/2021 | 04:10  | cms-view-count: 44494

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1866/QĐ-UBND, về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh được thực hiện cách ly y tế tập trung trong phòng, chống dịch Covid-19 cho người được cách ly tự nguyện chi trả và người nhập cảnh

 

Theo đó,  danh sách cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh được thực hiện cách ly y tế tập trung trong phòng, chống dịch Covid-19 cho người được cách ly tự nguyện chi trả và người nhập cảnh ban hành kèm theo Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Cụ thể:

1. Cơ sở lưu trú đưa ra khỏi danh sách:

- Khách sạn Ngọc Thưởng (Địa chỉ: Số 139, đường 23/3, TDP 2, P. Nghĩa Tân, Tp. Gia Nghĩa);

- Nhà nghỉ Thiên Nga (Địa chỉ: Đường 23/3, P. Nghĩa Tân, Tp. Gia Nghĩa);

- Nhà khách T79 (Địa chỉ: Đường 23/3, TDP 2, P. Nghĩa Đức, Tp. Gia Nghĩa).

2. Cơ sở lưu trú bổ sung vào danh sách:

- Khách sạn Hương Bình (Địa chỉ: Số 123, đường Lê Duẩn, TDP 3, P. Nghĩa Tân, Tp. Gia Nghĩa);

- Nhà nghỉ Hồng Sơn (Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, TDP. 1, P. Nghĩa Phú, Tp. Gia Nghĩa);

- Khách sạn Tuyết Nhi (Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, TDP. 4, P. Nghĩa Phú, Tp. Gia Nghĩa);

- Nhà nghỉ Thủy Nguyên 2 (Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, TDP. 3, P. Nghĩa Tân, Tp. Gia Nghĩa);

- Nhà nghỉ Hữu Khánh 2 (Địa chỉ: Đường 23/3, TDP 2, P. Nghĩa Tân, Tp. Gia Nghĩa).

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh được thực hiện cách ly y tế tập trung trong phòng, chống dịch Covid-19 cho đối tượng là cán bộ y tế và cán bộ làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, người được cách ly tự nguyện chi trả và người nhập cảnh.

Huy Hoàng