THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
cms-publish-date 09/11/2021 | 03:57  | cms-view-count: 6471

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 6493/UBND-KGVX, về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, để thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 8149/CĐ-VPCP ngày 07/11/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 ; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng nhiệm vụ nghiêm túc thực hiện các nội dung sau đây:

Thực hiện nghiêm Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 về việc điều chỉnh, thay thế một số nội dung Kế hoạch tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định 1774/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19".

Chuẩn bị phương án, kịch bản phòng, chống dịch trên địa bàn quản lý linh hoạt, khoa học, hiệu quả; tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm những giải pháp phòng, chống dịch như xét nghiệm nhanh, cách ly kịp thời, điều trị hiệu quả,... gắn với thực hiện tốt việc khôi phục, phát triển kinh tế xã hội.

Giao Sở Y tế: Có giải pháp nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở; hướng dẫn và phối hợp UBND các huyện, thành phố chuẩn bị sẵn sàng thành lập ngay trạm y tế lưu động ở những nơi dịch bùng phát, địa bàn dịch phức tạp, tổ chức tiêm chủng nhanh, kịp thời, hiệu quả ngay sau khi được phân bổ vắc xin; Khẩn trương phân bổ số vắc xin đã tiếp nhận, chỉ đạo phối hợp với các địa phương tổ chức tiêm bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh tổ chức lực lượng phối hợp hợp với ngành Y tế hỗ trợ các địa phương tiêm vắc xin nhanh nhất có thể.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là tại các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, bến xe... yêu cầu thực hiện nghiêm an toàn Covid; đẩy mạnh tuyên truyền người dân tiếp tục thực hiện 5K, không vì đã tiêm vắc xin mà lơ là, chủ quan; xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch. Tiếp tục rà soát, thực hiện nghiêm chính sách hỗ trợ người dân, công tác an sinh xã hội bảo đảm kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng theo quy định.

Huy Hoàng