THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Triển khai ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19
cms-publish-date 18/11/2021 | 09:39  | cms-view-count: 9808

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 6682/UBND-KGVX, về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Thông báo 669 -TB/TU ngày 16/11/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy. UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau đây:

Tăng cường tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Đắk Nông; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không lúng túng, lo sợ, mất bình tĩnh khi có các ca bệnh mới.

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; chủ động khai báo y tế theo quy định. Tổ chức kiểm điểm, phê bình, xử lý nghiêm đối với những trường hợp không chủ động khai báo y tế, nhất là khi có yếu tố dịch tễ liên quan đến các ổ dịch đang hoạt động, dẫn đến lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Thường xuyên nhắc nhở, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tự giác thực hiện lối sống, sinh hoạt văn hóa lành mạnh, đúng mực, phù hợp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Giao Sở Y tế

- Tập trung nguồn lực để nhanh chóng truy vết, khoanh vùng, khử khuẩn, cách ly, xét nghiệm kịp thời, nhanh nhất có thể đối với những ổ dịch mới phát hiện để bóc tách các trường hợp F0, F1 ra khỏi cộng đồng, nhất là khu vực trung tâm, tập trung đông dân cư nhằm hạn chế tối đa lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng.

- Đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vắc xin mũi 2 cho người dân, ưu tiên cho những đối tượng trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch, đối tượng thường xuyên tiếp xúc với nhiều người, những khu vực, vùng tập trung đông dân cư. Triển khai tiêm phòng vắc xin cho trẻ em 12-17 tuổi ngay khi được cung ứng vắc xin của Bộ Y tế theo Kế hoạch số 761/KH-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông.

- Có hướng dẫn bằng văn bản về việc thực hiện thí điểm điều trị F0 tại nhà đối với những trường hợp đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin bị nhiễm Covid-19, không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ nhưng phải đảm bảo các điều kiện cần thiết theo quy định của Bộ Y tế và tuân thủ đúng cam kết; có sự quản lý, theo dõi, giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ của đội ngũ y tế và tổ Covid cộng đồng tại địa phương.

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, UBND các huyện thành phố căn cứ chức năng và nhiệm vụ được giao tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân thực hiện nghiêm quy định, hướng dẫn phòng, chống dịch, không để lây lan ra cộng đồng; thường xuyên nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và chấp hành các quy định trong trường hợp gia đình nằm trong khu vực phong tỏa, cách ly y tế.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Kiên trì thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch dựa vào 3 trụ cột là giãn cách xã hội, cách ly (hẹp nhất và chặt nhất có thể) và triển khai xét nghiệm thần tốc, truy vết xử lý dịch, bảo đảm khoa học, hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm.

- Tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quản lý; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch, không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực, làm lây lan dịch bệnh… để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

- Các địa phương theo các cấp độ đánh giá (cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4) thực hiện nghiêm các biện pháp hành chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 về việc điều chỉnh, thay thế một số nội dung Kế hoạch tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19" trên địa ban tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh.

Huy Hoàng