THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 01 cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
cms-publish-date 16/11/2022 | 03:56  | cms-view-count: 4673

Ngày 15/11/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra đối với ông Hoàng Văn Vĩnh - sinh năm 1975. Nơi ở hiện tại: Thôn Thác Dài, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Theo đó, ông Hoàng Văn Vĩnh thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do đã có hành vi vi phạm hành chính quy định tại: Điểm e khoản 3 Điều 14 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Cụ thể: Chiếm đất nông nghiệp là đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn với tổng diện tích 53.907 m2 (vị trí 1: 14.479 m2; vị trí 2: 39.428 m2). Vị trí vi phạm: Khoảnh 1, Tiểu khu 1552, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Nam Tây Nguyên quản lý.

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại đất đã chiếm, như sau: Phá bỏ các cây đã trồng, di dời tài sản trên đất ra khỏi vị trí đất đã chiếm và trả lại diện tích 53.907 m2 đất đã chiếm tại Khoảnh 1, Tiểu khu 1552, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông cho Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Nam Tây Nguyên quản lý.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Buộc ông Hoàng Văn Vĩnh phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do hành vi vi phạm hành chính là 30.842.000 đồng. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định; mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do ông Hoàng Văn Vĩnh phải chi trả.

Hết thời hạn 30 ngày ông Hoàng Văn Vĩnh không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

 

Huy Hoàng