UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường biện pháp chống dịch và kiểm tra, giám sát việc tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi
cms-publish-date 30/05/2019 | 07:24  | cms-view-count: 5007

Sau khi xem xét các báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về các vấn đề liên quan đến bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan tăng cường biện pháp phòng chống dịch và kiểm tra, giám sát việc tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch nêu trên.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các chỉ đạo trước đây của UBND tỉnh.

Đối với huyện Krông Nô đã xảy ra dịch: Thành lập 02 Chốt Kiểm dịch động vật tạm thời tại điểm ra, vào địa bàn huyện trên Quốc lộ 28 (địa điểm cụ thể do UBND huyện bố trí) để tổ chức kiểm soát tất cả các trường hợp vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn ra vào địa phương, trực 24/24 giờ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tiêu độc khử trùng toàn bộ phương tiện vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn ra vào vùng dịch để ngăn chặn phát tán mầm bệnh ra môi trường; thành phần tham gia trực Chốt Kiểm dịch động vật tạm thời gồm: Lãnh đạo UBND xã (Có chốt lập trên địa bàn xã) làm Trưởng Chốt; 01 Cảnh sát giao thông; 01 Dân quân xã; 01 công an xã, thị trấn và 01 cán bộ chuyên môn Chi cục Phát triển nông nghiệp.

- Chủ động bố trí kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách của huyện để tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh. Cụ thể: hỗ trợ cho các lực lượng tại các Chốt Kiểm dịch tạm thời; hỗ trợ kinh phí tiêu hủy lợn bệnh, nghi bệnh, chết, lợn và sản phẩm từ lợn nhập lậu.

Đối với UBND các huyện, thị xã còn lại: Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, quyết định thành lập các Chốt Kiểm dịch động vật tạm thời trên trục đường giao thông, đặc biệt giữa các lối mở giáp ranh với các địa phương trong tỉnh và các tỉnh lân cận để tăng cường kiểm tra, kiểm soát 24/24 giờ việc vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn ra vào địa bàn. Xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển lợn, sản phẩm lợn vi phạm quy định, không rõ nguồn gốc, xuất sứ, không có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan thú y.

Công an tỉnh: Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm soát chặt chẽ các xe vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn ra vào địa bàn tỉnh (trực 24/24giờ) tại chốt Kiểm dịch động vật cầu 14 xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút và Chốt kiểm dịch động vật Cây Chanh xã Đắk Ru, huyện Đắk R'lấp; Chốt kiểm dịch Quốc lộ 28, huyện Đắk Glong và cử cán bộ tham gia trực tại các Chốt kiểm dịch động vật tạm thời do UBND các huyện, thị xã lập.

- Chỉ đạo Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều tra, nắm bắt thông tin, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh, vận chuyển buôn bán động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ không đúng quy định, trong đó tập trung vào địa bàn các huyện: Krông Nô, Cư Jút, Đắk Glong để kiểm tra, ngăn chặn và xử lý triệt để kịp thời vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu dịch bệnh làm lây lan dịch bệnh từ các xã, huyện có dịch ra địa phương khác.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Phát triển nông nghiệp chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất, máy tiêu độc cấp cho các địa phương và cử cán bộ chuyên môn tham gia hỗ trợ trực Chốt Kiểm dịch động vật tạm thời tại huyện Krông Nô (mỗi Chốt 01 người).

Sở Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ lợn bị tiêu hủy khi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi để các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã có cơ sở triển khai thực hiện.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát môi trường tại khu vực có lợn bị tiêu hủy, kịp thời hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường do tiêu hủy lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Cũng tại văn bản này, UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh: Chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã và chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân các huyện, thị xã tích cực kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng, chống dịch; đặc biệt là kiểm tra, giám sát việc tiêu hủy lợn bệnh tại cơ sở.

Xem chi tiết tại đây.

H.M