Hội thảo khoa học “Tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng tại Đắk Nông”
cms-publish-date 31/12/2019 | 08:38  | cms-view-count: 40275

Sáng 30/12, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển Đắk Nông giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030, vấn đề và giải pháp” với chuyên đề “Tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng tại Đắk Nông”. Tham dự Hội thảo có các nhà khoa học, đại diện các sở, ngành, địa phương.

Hội thảo tập trung trao đổi các nội dung liên quan tới 3 mũi đột phá chính của Đắk Nông về: Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tổ hợp alumin-nhôm-sắt xốp và du lịch

Hội thảo đã tập trung đánh giá, trao đổi các nội dung liên quan tới 3 mũi đột phá chính của Đắk Nông, bao gồm: Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (UDCNC), tổ hợp alumin-nhôm-sắt xốp và du lịch. Theo đó, đến nay, toàn tỉnh có 271 ha đất sản xuất nông nghiệp UDCNC; trên 69,5 ha các loại cây trồng được ứng dụng một phần công nghệ cao; 250 tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp UDCNC. Toàn tỉnh đã hình thành được 12 chuỗi liên kết nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp.

Đại diện Sở Nông nghiệp & PTNT trình bày tham luận về hiện trạng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Hội thảo

Qua kết quả thí điểm dự án khai thác bô xít, luyện alumin tại Nhân Cơ cùng với việc triển khai đầu tư xây dựng dự án Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông sẽ là cơ sở để Chính phủ xem xét, điều chỉnh toàn diện quy hoạch khoáng sản bô xít để có bước đi phù hợp, khả thi và bền vững. Lĩnh vực du lịch cũng đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Từ năm 2015 đến nay, lượng khách du lịch đến Đắk Nông bình quân tăng 13%/năm, tổng doanh thu tăng 18%/năm… Trên cơ sở đó, dưới góc độ tiếp cận tổng thể của cơ quan quản lý và các nhà khoa học, quá trình phát triển kinh tế Đắk Nông và tình hình triển khai kế hoạch giai đoạn 2016-2020 đã được xem xét, nhận dạng và thông qua những luận cứ khoa học để luận giải những tồn tại, hạn chế.

Kết quả tại hội thảo sẽ góp phần cung cấp luận cứ cho việc xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, giai đoạn 2020-2025.

Theo Báo Đắk Nông điện tử