Tăng cường phòng, chống hạn hán, thiếu nước
cms-publish-date 31/12/2019 | 08:42  | cms-view-count: 40993

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Công văn số 6035 chỉ đạo tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi để phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô 2019-2020.

 

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh kiểm tra các trạm bơm dọc sông Krông Nô

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp - PTNT xây dựng kế hoạch tổng thể phòng, chống hạn hán, thiếu nước đến từng vùng, khu vực cụ thể. Sở Nông nghiệp- PTNT cũng phải có sự khuyến cáo sản xuất phù hợp với khả năng nguồn nước, tránh gieo trồng ở vùng không bảo đảm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Chủ trì với các đơn vị liên quan lập kế hoạch đánh giá thực trạng, năng lực công trình cấp nước sạch nông thôn để có giải pháp cụ thể nếu thiếu nước xảy ra.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh thường xuyên đánh giá nguồn nước tại các công trình thủy lợi, thực hiện tiết kiệm nước ngay từ đầu mùa khô, tăng cường nạo vét cửa lấy nước, hệ thống kênh mương. Các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp với điều kiện nguồn nước, tuyên truyền vận động Nhân dân sản xuất đúng lịch thời vụ,  chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý…

Theo Báo Đắk Nông điện tử