Nhanh chóng xử lý, trả lời 25 kiến nghị, phản ánh của cử tri trước ngày 28/2
cms-publish-date 19/02/2020 | 02:10  | cms-view-count: 5105

UBND tỉnh đã chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan; chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ vào nội dung của 25 kiến nghị, phản ánh của cử tri để xem xét xử lý và trả lời trực tiếp đến cử tri được biết.

Việc hoàn thành các kiến nghị, phản ánh của cử tri phải hoàn thành trước ngày 28/2/2020. Đây là những kiến nghị, phản ánh của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

25 kiến nghị, phản ánh của cử tri tập trung ở 7 lĩnh vực bao gồm: Đất đai, bồi thường, giải tỏa; giao thông; điện, nước; nông lâm nghiệp, thủy lợi; chế độ chính sách; giáo dục, y tế và tài nguyên, môi trường.  

Theo Báo Đắk Nông điện tử