UBND tỉnh chỉ đạo theo dõi sức khỏe đối với người dân đến từ khu vực đang có dịch
cms-publish-date 20/02/2020 | 07:44  | cms-view-count: 5595

Thực hiện Công văn số 694/BYT-DP ngày 16/02/2020 của Bộ Y tế về việc theo dõi sức khỏe đối với người dân đến từ khu vực đang có dịch (gửi kèm); Ngày 19/20/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 625/UBND-KGVX chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo dõi sức khỏe đổi với người dân đến từ khu vực đang có dịch.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành thực hiện nghiêm Công văn số 79/CV-TW ngày 30/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 31/01/2020, Công điện 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các hướng dẫn của Bộ Y tế về việc cách ly, theo dõi sức khỏe người đi về từ khu vực đang có dịch và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh.

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện áp dụng các biện pháp theo dõi sức khỏe cho phù hợp. Cụ thể đối với các trường hợp người dân về địa phương từ huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, căn cứ vào nơi đi của các trường hợp này để áp dụng các biện pháp theo dõi sức khỏe cho phù hợp như sau:

Người đến từ các xã đã có trường hợp mắc bệnh và có lây lan thứ phát tại cộng đồng (xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên): Những người này phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tại hộ gia đình hoặc nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày rời khỏi xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên; cán bộ y tế cơ sở đến kiểm tra sức khỏe 2 lần/ngày (sáng, chiều), đồng thời hướng dẫn người dân cách tự phòng bệnh và tự theo dõi sức khỏe, yêu cầu báo ngay cho cơ quan y tế khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh như sốt, ho, khó thở; yêu cầu những người này không tiếp xúc với người khác, trong trường hợp phải tiếp xúc thì phải áp dụng các biện pháp dự phòng theo hướng dẫn của ngành y tế như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách với người tiếp xúc trên 2 mét, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc chất sát khuẩn thông thường.

Người đến từ các xã có trường hợp bệnh nhưng chưa có lây lan thứ phát tại cộng đồng (xã Quất Lưu, xã Thiện Kế và thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên): Những người này phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tại hộ gia đình hoặc nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày rời khỏi các xã trên; cán bộ y tế cơ sở thực hiện hướng dẫn người dân cách tự phòng bệnh và tự theo dõi sức khỏe, yêu cầu những người này báo cho cán bộ y tế cơ sở tình hình sức khỏe 2 lần/ngày (sáng, chiều), hoặc báo ngay khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh như sốt, ho, khó thở; yêu cầu những người này không tiếp xúc với người khác, trong trường hợp phải tiếp xúc thì phải áp dụng các biện pháp dự phòng theo hướng dẫn của ngành y tế như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách với người tiếp xúc trên 2 mét, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc chất sát khuẩn thông thường.

Đối với người đến từ những xã chưa có trường hợp bệnh (các xã còn lại của huyện Bình Xuyên và các huyện còn lại của tỉnh Vĩnh Phúc): Thực hiện việc đi lại, ăn ở, sinh hoạt và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh như các địa phương khác trong cả nước theo các khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế đã ban hành.

H.M