Công nhận 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
cms-publish-date 25/02/2020 | 03:16  | cms-view-count: 3657

Sáng ngày 25/2, Hội đồng thẩm định xã nông thôn mới tỉnh tổ chức họp xét công nhận 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, gồm các xã: Đắk Wil, Tâm thắng (Cư Jút); Đức Mạnh (Đắk Mil); Kiến Thành (Đắk R'lấp) và Đắk R'moan (Thành phố Gia Nghĩa).

Tham dự có các thành viên Hội đồng thẩm định; lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện và UBND các xã được xét công nhận nông thôn mới năm 2019. Đồng chí Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xã nông thôn mới tỉnh chủ trì.

Theo báo cáo của Đoàn thẩm định xã nông thôn mới, trong 05 xã được thẩm định hồ sơ và mức độ đạt các tiêu chí nông thôn mới theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 7/3/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông thì có 04 xã gồm: Đắk Wil, Tâm thắng (Cư Jút); Kiến Thành (Đắk R'lấp) và Đắk R'moan (Thành phố Gia Nghĩa) đạt 19/19 tiêu chí. Riêng xã Đức Mạnh (Đắk Mil) đạt 15/19 tiêu chí, còn 04 tiêu chí số 2, 6, 17 và 18 chưa đạt.

Các thành viên của hội đồng thẩm định đánh giá về kết quả thực hiện nông thôn mới tại các xã

Tại cuộc họp, các thành viên của hội đồng thẩm định đã thảo luận, đánh giá các mặt thuận lợi, hạn chế, các chỉ tiêu đạt, chưa đạt, đạt thấp của các xã. Theo đánh giá của Hội đồng thẩm định, xã Đắk R'moan (Thành phố Gia Nghĩa) đã đạt 19/19 tiêu chí, tuy nhiên, một số tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt nhưng chưa cao, dễ biến động trong thời gian tới như chỉ tiêu về môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng và an ninh, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Xã Đức Mạnh (Đắk Mil) đạt 15/19 tiêu chí, còn 04 tiêu chí số 2, 6, 17 và 18 chưa đạt. Do đó, hội đồng thẩm định thống nhất để xã xã Đắk R'moan (Thành phố Gia Nghĩa) và xã Đức Mạnh (Đắk Mil) tiếp tục nâng cao chất lượng, phấn đấu đạt các tiêu chí và Hội đồng sẽ đánh giá tại kỳ họp sau.

Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu đối với 03 xã Đắk Wil, Tâm thắng (Cư Jút); Kiến Thành (Đắk R'lấp). Kết quả 100%  số phiếu thống nhất công nhận 03 xã Đắk Wil, Tâm thắng (Cư Jút); Kiến Thành (Đắk R'lấp) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Hội đồng thẩm định bỏ phiếu công nhận xã nông thôn mới

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trương Thanh Tùng yêu cầu các xã đạt chuẩn nông thôn mới cần có kế hoạch cụ thể và tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng của các tiêu chí, đồng thời giữ vững kết quả đã đạt được. Khi có quyết định công nhận của UBND tỉnh, các huyện, xã tổ chức công bố sớm. Đối với các xã chưa đạt tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới.

Song Nguyên