Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương làm việc với UBND tỉnh Đắk Nông
cms-publish-date 17/06/2020 | 04:56  | cms-view-count: 33231

Sáng ngày 17/6, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp và PTNT, Ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đắk Nông để đánh giá thực trạng sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trương Thanh Tùng - Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành có liên quan tiếp và làm việc với Đoàn.

Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đắk Nông có tổng diện tích tự nhiên là 650.927ha, trong đó, diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp là 293.315,72ha; diện tích đất có rừng 246.984.66ha, đất chưa có rừng 81.308,71ha, độ che phủ của rừng đạt 37,94%. Với cơ cấu rừng đã được xác lập theo mục đích sử dụng rừng gồm: rừng đặc dụng 41.014ha, chiếm 14%; rừng phòng hộ 63.958,61ha, chiếm 22%; rừng sản xuất 188.346,23ha, chiếm 64%.

Về tình hình sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp. Theo thống kê trên địa bàn tỉnh có khoảng 67.400ha đất bị người dân phá rừng trái phép để sản xuất nông nghiệp. Chủ yếu là do dân di cư tự do vào tỉnh nhiều và lấn chiếm, sử dụng đất rừng trái phép.

Để phát huy lợi thế về tài nguyên đất đai, đảm bảo với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, an ninh- quốc phòng trên địa bàn tỉnh, từ năm 2007 đến nay, tỉnh đã thực hiện 04 lần rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng. Qua các lần rà soát tỉnh đã đưa một số diện tích sản xuất đất nông nghiệp ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng với diện tích 87.050ha, đây là phần diện tích đất được người dân canh tác trồng các loại cây công nghiệp ổn định không có khả năng để phát triển rừng. Tỉnh cũng đã thành lập Ban chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ rừng nhằm giải quyết những tồn tại trong sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp như thu hồi đất để trồng rừng, trồng bổ sung cây lâm nghiệp, trồng cây đặc sản, cây ăn quả có tán rộng trên đất lâm nghiệp để nâng cao độ che phủ rừng đồng thời nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị quản lý rừng đã nêu những thuận lợi cũng như hạn chế trong công tác quản lý bảo vệ rừng, nhất là tình trạng dân di cư tự do lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy trái phép. Tỉnh cũng đề xuất Trung ương, Chính phủ và các Bộ, ngành ban bành cơ chế, chính sách phù hợp để tỉnh giải quyết tình trạng sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội, bảo vệ môi trường và ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp và PTNT, Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao nỗ lực của tỉnh trong việc ổn định dân di cư tự do cũng như những giải pháp giải pháp khắc phục tình trạng  trạng sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp và PTNT, Ban Kinh tế Trung ương phát biểu kết luận

Để khắc phục tình trạng trạng sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp tỉnh cần tăng cường biện pháp quản lý dân cư, ngăn chặn chặt phá rừng, mua bán đất rừng trái phép; từng bước khôi phục và phát triển rừng bằng các mô hình như trồng nông lâm kết hợp để tăng độ che phủ rừng; sử dụng hiệu quả bền vững tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp, bảo vệ môi trường, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững. Về những kiến nghị của tỉnh, Đoàn công tác sẽ báo cáo Trung ương xem xét, quyết định.

Song Nguyên