THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh virút Zika, sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh
cms-publish-date 24/06/2020 | 04:26  | cms-view-count: 19139

Bệnh do vi rút Zika là bệnh có chung vật trung gian truyền bệnh với Sốt xuất huyết, hiện vẫn ghi nhận rải rác tại một số tỉnh, thành phố phía Nam trong các năm gần đây, kể từ khi ghi nhận trường hợp bệnh do vi rút Zika đầu tiên vào tháng 3 năm 2016 tại Khánh Hòa, đến nay cả nước đã ghi nhận 265 trường hợp mắc. Từ đầu năm 2020 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 26.857 trường hợp mắc Sốt xuất huyết tại 58 tỉnh, thành phố, 03 trường hợp tử vong; hiện nay thời tiết đang bắt đầu vào mùa mưa, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh Sốt xuất huyết và bệnh do vi rút Zika phát triển mạnh.

Để kịp thời triển khai các biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bùng phát, lan rộng, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3129/UBND-KGVX chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế: Chủ động phối hợp triển khai công tác truyền thông phòng, chống Sốt xuất huyết trước mùa dịch với các hoạt động thiết thực nhằm huy động chính quyền, Ban, ngành, đoàn thể và người dân tích cực tham gia vào công tác phòng, chống Sốt xuất huyết nhưng vẫn đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19.

- Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, nắm chắc các ổ dịch Sốt xuất huyết hiện có và mới phát sinh, tổ chức xử lý triệt để các ổ dịch ngay khi phát hiện, không để dịch bùng phát, lan rộng. Tập trung truyền thông trước và trong khi triển khai các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi để người dân biết, phối hợp thực hiện.

- Tổ chức phun hóa chất diệt muỗi tại ổ dịch đúng kỹ thuật, đảm bảo 100% các hộ gia đình và 100% các phòng, các tầng trong nhà được phun hóa chất theo chỉ định. Xác định các điểm có nguy cơ Sốt xuất huyết cao của địa phương và tổ chức chiến dịch phun hóa chất chủ động đợt I theo quy định của Bộ Y tế.

- Tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, điều trị đúng phác đồ, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong. Thực hiện tốt việc phân loại bệnh nhân, phân tuyến điều trị, tránh hiện tượng bệnh nhân đến bệnh viện muộn không được cấp cứu điều trị kịp thời hoặc gây quá tải bệnh viện.

- Thường xuyên báo cáo, đề xuất kịp thời các giải pháp, phương án với UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý tình hình dịch bệnh bất thường trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông: Phối hợp với Sở Y tế thường xuyên hướng dẫn đăng tải các thông tin liên quan về dịch bệnh do vi rút Zika, Sốt xuất huyết, các khuyến cáo của Bộ Y tế trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời để người dân biết, chủ động phòng, chống, không hoang mang, lo lắng, ảnh hưởng đến hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chủ trì, phối hợp với ngành Y tế triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhằm ngăn chặn sự gia tăng, bùng phát của dịch bệnh tại địa bàn quản lý.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc hoạt động phòng, chống Sốt xuất huyết, Zika tại địa phương. Bố trí đủ kinh phí cho hoạt động phòng, chống dịch Sốt xuất huyết (kinh phí từ nguồn phòng chống dịch, kinh phí dự phòng của địa phương và các nguồn lực hợp pháp khác...).

- Kiên quyết xử lý, xử phạt đúng quy định các cá nhân, đơn vị (chủ công trường, cơ quan, xí nghiệp, trường học, chủ nhà cho thuê trọ...) không hợp tác trong các chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, lăng quăng và phun hóa chất diệt muỗi truyền bệnh.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã: Tổ chức triển khai chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy, đảm bảo tất cả các hộ gia đình tại vùng có dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát các bể, dụng cụ chứa nước, đồ phế thải... là nơi sinh sản của muỗi để tiến hành các hình thức loại bỏ và tiêu diệt bọ gậy. Duy trì thường xuyên hoạt động này định kỳ ít nhất 2 tuần một lần, trong các chiến dịch cần có sự tham gia của lãnh đạo UBND cấp xã và Công an để đảm bảo 100% hộ gia đình được xử lý. Đăng ký lịch vệ sinh môi trường định kỳ (2 tuần một lần) của các thôn, tổ dân phố trên địa bàn gửi về Trung tâm Y tế huyện, thành phố trước 30/6/2020 để tổng hợp, báo cáo lên tuyến trên theo quy định.

+ Kiện toàn các Đội xung kích diệt lăng quăng, bọ gậy, phòng, chống dịch Sốt xuất huyết; tổ chức hoạt động một cách có hiệu quả, tránh hình thức, phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương.

+ Phối hợp với ngành Y tế bố trí, hỗ trợ nhân lực trong các hoạt động phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành (phun hóa chất chủ động vùng nguy cơ, phun hóa chất xử lý ổ dịch).

Đồng thời, UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Sở, Ban ngành, các hội, đoàn thể của tỉnh: căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động, phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tích cực tham gia triển khai các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy, các hoạt động phòng, chống Sốt xuất huyết, Zika trên địa bàn tỉnh.

H.M