Hội nghị trực tuyến quán triệt Thông báo kết luận, các Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng
cms-publish-date 10/09/2020 | 09:45  | cms-view-count: 38241

Ngày 09/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt thông báo kết luận số 173-TB/TW, Chỉ thị số 43-CT/TW, Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Hội nghị do đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan chủ trì.

Tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông, đồng chí Bùi Huy Thành - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã được quán triệt, thông tin nội dung chuyên đề: "Công tác triển khai Thông báo Kết luận số 173-TB/KL của Ban Bí thư"; Chuyên đề "Mô hình đọc, vận dụng Tạp chí Cộng sản - thực trạng và giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Thông báo Kết luận số 173 trong thời gian tới"; Chuyên đề "15 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới"; Chuyên đề "Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị", Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư; Chuyên đề "Giải pháp giữ và tăng sản lượng phát hành báo Đảng".

Ngoài ra, Hội nghị còn được nghe ý kiến phát biểu tham luận của Ban Tuyên giáo thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và thành ủy thành phố Đà Nẵng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định những nội dung kết luận, chỉ thị của Ban Bí thư đều rất quan trọng, liên quan đến công tác tư tưởng chính trị trong xây dựng Đảng, cả về công tác báo chí, lý luận, Hội Nhà báo. Ban Tuyên giáo các cấp đổi mới hình thức, phương pháp quán triệt, công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong việc thực hiện các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư, Bộ Chính trị theo từng địa phương, đơn vị, từng cấp, từng ngành bảo đảm chất lượng, đối tượng và thời gian quy định; Các tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, các cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo cần xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chương trình cụ thể để quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư, tạo sự chuyển biến sâu sắc về mặt nhận thức để cán bộ, đảng viên hiểu được vai trò, tầm quan trọng của sách lý luận chính trị; đưa phong trào đọc và làm theo báo Đảng được thực hiện thường xuyên; các cơ quan báo, tạp chí của Đảng tập trung nâng cao chất lượng nội dung và hình thức các ấn phẩm để phục vụ tốt hơn nhu cầu của bạn đọc…

XR