Tăng cường các biện pháp phòng, chống tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc lang thang xin ăn
cms-publish-date 29/09/2020 | 08:35  | cms-view-count: 9420

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường các biện pháp phòng, chống tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc lang thang xin ăn.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao các Sở, Ban, ngành và đề nghị các đoàn thể tỉnh tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, hành động của cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, gia đình, người dân trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em, chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi không nơi nương tựa, không để tình trạng bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc lang thang xin ăn.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện quyền trẻ em, bảo đảm quyền của các đối tượng yếu thế và pháp luật về trợ giúp xã hội.

Công an tỉnh tổ chức thực hiện và chỉ đạo Công an các cấp tiến hành kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm các vụ việc có dấu hiệu lợi dụng, dụ dỗ, môi giới, ép buộc, trục lợi trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi lang thang xin ăn. Kịp thời xử lý vi phạm hành chính hoặc chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự tới các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác nắm bắt địa bàn, tiếp nhận các tin báo, tố giác các trường hợp trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc lang thang xin ăn; phối hợp xử lý nghiêm các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật; xác minh nhân thân, hoàn cảnh của đối tượng để đưa đối tượng trở về gia đình và yêu cầu người thân có cam kết không để tái diễn tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi lang thang xin ăn hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuyển đối tượng về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có liên quan và UBND các cấp chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trường hợp để tình trạng người lang thang xin ăn hoặc không hỗ trợ, can thiệp, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm quyền trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi.

H.M