THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Ngành Nội vụ triển khai công tác năm 2021
cms-publish-date 14/01/2021 | 09:35  | cms-view-count: 17714

Chiều 14/1, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Trần Xuân Hải - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2020, ngành  Nội vụ đã triển khai, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ được giao và đã được nhiều kết quả quan trọng. Công tác tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp tiếp tục được kiện toàn, sắp xếp tinh gọn nhất là đầu mối bên trong của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, đến nay, ngành Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh thành lập, kiện toàn, giải thể và sáp nhập 28 tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh, giảm 60 đơn vị sự nghiệp công lập, số lượng cấp trưởng giảm 60 người. Công tác CCHC được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt và có sự chuyển biến rõ rệt trên tất cả các mặt như cải cách thể chế, cải cách TTHC gắn với cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông, cải cách tổ chức bộ máy…Việc tăng cường ứng dụng công tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý văn bản điện tử góp phần rút ngắn thời gian giải quyết công việc. Công tác tín ngưỡng, tôn giáo được quan tâm thực hiện; công tác thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức; công tác văn thư, lưu trữ từng bước đi vào nề nếp và phát huy được giá trị tài liệu lưu trữ…

Đồng chí Trần Xuân Hải - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2021, ngành Nội vụ tiếp tục triển kha,i thực hiện có hiệu quả kế hoạch CCHC năm 2021 của tỉnh trên cơ sở thực hiện mục tiêu, phương hướng chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030; tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ và Bộ Nội vụ; triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo nhằm nâng cao nhận thức ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước của Bộ Nội vụ cho các tổ chức, cá nhân

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Xuân Hải - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đánh giá cao kết quả đạt được của ngành Nội vụ trong năm qua. Đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới ngành Nội vụ tiếp tục hoàn thiện công tác xây dựng thể chế đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực; triển khai thực hiện tốt công tác CCHC; tham mưu tốt việc triển khai thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Song Nguyên