THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Hoãn tổ chức các sự kiện thể thao nhằm thực hiện tốt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
cms-publish-date 09/02/2021 | 03:15  | cms-view-count: 16673

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 365/BVHTTDL-VHCS ngày 29/01/2021 về việc thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 741/UBND-KGVX, ngày 9/2/2021 giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai một số nội dung sau:

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Các Công văn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch số: 5050/BVHTTDL-VHCS ngày 31/12/2020, 165/BVHTTDL-TCDL ngày 15/01/2021 về triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và các văn bản của địa phương về phòng, chống dịch Covid-19.

Các địa phương, đơn vị hoãn tổ chức các sự kiện thể thao. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở huấn luyện, các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao và các cơ sở hoạt động thể dục, thể thao thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Chỉ đạo Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, người đứng đầu bảo tàng, thư viện… chịu trách nhiệm giám sát, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, tăng cường công tác vệ sinh, khử khuẩn theo quy định của ngành y tế tại địa bàn, đơn vị.

Dừng tổ chức các lễ hội tập trung đông người trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đình Trung tại cuộc họp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (khoản 11 Thông báo 157/TB-VPUBND ngày 03/02/2021).

Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh.

Huy Hoang