THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Hỗ trợ tiền ăn và bồi dưỡng chống Covid-19 trong 05 ngày Tết Nguyên Đán năm Tân Sửu 2021
cms-publish-date 19/02/2021 | 09:16  | cms-view-count: 6546

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về chi hỗ trợ tiền ăn và bồi dưỡng chống Covid-19 trong 05 ngày tết Nguyên Đán năm Tân Sửu 2021. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 761/UBND-KGVX, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện, đảm bảo chi trả cho các đối tượng kịp thời, cụ thể sau.

Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Tạm ứng các nguồn kinh phí sẵn có chi trả cho các đối tượng liên quan do cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố quản lý, gồm:

Chi hỗ trợ tiền ăn 160.000 đồng/người/ngày cho các đối tượng: Người làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly y tế tập trung (không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú), phân luồng, làm thủ tục cho người nhập cảnh; người bảo vệ khu vực cách ly y tế tại các địa bàn dân cư theo chỉ định của cơ quan quản lý nhà nước; người làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh tại các tổ, chốt đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới; cán bộ y tế thường trực 24/24 giờ tại cơ sở điều trị cách ly y tế để chăm sóc, điều trị người mắc, nghi mắc COVID-19; Người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung tại các doanh trại, trường của quân đội; các cơ sở y tế, trường học... do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định làm nơi cách ly tập trung (không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú, khách sạn, resort, doanh nghiệp).

Chi hỗ trợ 200.000 đồng/người/ngày đối với lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh tại các tổ, chốt đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới (lực lượng bộ đội biên phòng thuộc Bộ Quốc phòng, lực lượng công an, dân quân tự vệ), lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các khu cách ly y tế tập trung của Bộ Quốc phòng.

Thời gian thực hiện chi trả chế độ từ ngày 11-15/02/2021 (tức là từ ngày 30 tháng Chạp năm Canh Tý đến ngày 04 tháng Giêng năm Tân Sửu 2021). Thủ trưởng đơn vị, chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm hoàn toàn với quyết định chi tiêu của mình.

Sở Y tế: Trên cơ sở hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP, tổng hợp nhu cầu kinh phí của các đơn vị trực thuộc; gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND tỉnh xem xét, phê duyệt; Phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh nhu cầu kinh phí thực hiện trên toàn tỉnh; đồng thời chủ động sắp xếp, bố trí các nguồn lực sẵn có để thực hiện công tác phòng, chống dịch hiệu quả, linh hoạt.
Sở Tài chính: Tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí chi trả kịp thời, theo đúng quy định.

Huy Hoàng