THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tăng cường kiểm tra, xử lý việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn nghi mắc bệnh, lợn chết trên địa bàn tỉnh
cms-publish-date 18/03/2021 | 09:11  | cms-view-count: 21757

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1338/BNN-TY ngày 08/3/2021 về việc tăng cường kiểm tra, xử lý việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn nghi mắc bệnh, lợn chết. UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 1226/UBND-KTN, chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố như sau:

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa và các đơn vị có liên quan:

- Chỉ đạo các trạm, chốt kiểm dịch động vật đầu mối giao thông kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn với mục đích để giết mổ; tăng cường việc kiểm soát vận chuyển tại nơi xuất phát.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm việc vận chuyển, giết mổ và buôn bán lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết, sản phẩm từ lợn; áp dụng các hình thức xử phạt theo đúng quy định.

Giao Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa tổ chức điều tra, đấu tranh, triệt phá việc vận chuyển, giết mổ và buôn bán lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết và sản phẩm từ lợn chết địa bàn tỉnh; trường hợp phát hiện những vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa chủ động phối hợp với Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường và các đơn vị có liên quan để điều tra, triệt phá việc vận chuyển, giết mổ và buôn bán lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết và sản phẩm từ lợn chết địa bàn tỉnh; công khai danh sách, địa chỉ các cơ sở vi phạm, giết mổ, buôn bán thịt lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết để người tiêu dùng biết.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông và các cơ quan thông tấn trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức, cá nhân không vận chuyển, giết mổ, buôn bán lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết và các sản phẩm từ lợn không đảm bảo an toàn thực phẩm; tuân thủ quy định về nghiêm cấm việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật mắc bệnh, lợn chết để sử dụng làm thực phẩm quy định tại Khoản 8, Khoản 9, Khoản 18 Điều 13 Luật Thú y năm 2015.

Huy Hoàng