THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Triển khai thực hiện Thông báo 57/TB-VPCP ngày 23/3/2021 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19
cms-publish-date 29/03/2021 | 04:08  | cms-view-count: 12511

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo 57/TB-VPCP ngày 23/3/2021 của Văn phòng Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1431/UBND-KGVX, yêu cầu các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung sau:

Đối với các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang cấp tỉnh,Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Không được chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch, đồng thời quyết tâm phát triển kinh tế trong điều kiện bình thường mới, bảo đảm an sinh xã hội. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phù hợp về tài khóa, tiền tệ, thương mại, đầu tư và các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh. Tích cực triển khai những biện pháp hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; nghiên cứu,đề xuất,bổ sung các biện pháp phục hồi và cơ cấu lại những ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, những ngành, lĩnh vực then chốt trên địa bàn tỉnh…

Chủ động xây dựng các phương án chống dịch với phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống dịch bệnh.

Chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trước hết là đeo khẩu trang, không tụ tập đông người không cần thiết (đối với đám cưới, đám tang cần hạn chế số lượng người tham gia và thực hiện tốt 5K); chú ý các biện pháp phù hợp với các đối tượng, khu vực có nguy cơ cao; thường xuyên kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch tại các cơ sở cách ly tập trung và cách ly tại khách sạn, cơ sở lưu trú...

Sở Y tế: Chỉ đạo toàn ngành thực hiện chế độ sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh; Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế; Khẩn trương tổ chức thực hiện tốt, kịp thời việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo an toàn, đúng đối tượng, hướng tới thực hiện tiêm chủng toàn dân; Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong mua sắm vật tư, trang thiết bị... phòng, chống dịch.

Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao: Chỉ đạo tăng cường tuần tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ đường biên giới, cửa khẩu; ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép, nhất là tại các đường mòn, lối mở, khu vực cửa khẩu; Xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, tổ chức nhập cảnh trái phép, các cơ sở lưu trú, các cơ sở cách ly, các khách sạn nhận người nhập cảnh trái phép lưu trú, doanh nghiệp nhận lao động là người nhập cảnh trái phép; Quản lý chặt chẽ địa bàn dân cư; bảo đảm việc chấp hành nghiêm khai báo lưu trú, tạm trú, nhất là khai báo y tế.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Có hướng dẫn và quán triệt, thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch tại các cơ sở lưu trú, khách sạn, các địa điểm du lịch, du lịch tâm linh...

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức, đoàn thể tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp trong tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức, cảnh giác với tình hình dịch bệnh và tự giác tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch.

Xem chi tiết tại đây

Huy Hoàng