THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tăng cường các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
cms-publish-date 02/04/2021 | 03:33  | cms-view-count: 17740

Thực hiện Công văn số 810/BVHTTDL-VHCS ngày 15/3/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1536/UBND-KGXV yêu cầu các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện như sau:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Chỉ đạo các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19 theo hướng dẫn tại Công văn số 4159/BVHTTDL-TCDL ngày 09/11/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Yêu cầu các di tích tịch sử, danh lam thắng cảnh, các khu, điểm du lịch xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án đảm bảo an ninh, an toàn phòng, chống dịch cho khách du lịch, người tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, khách tham quan bảo tàng, di tích, danh lam thắng cảnh, người tham gia lễ hội. Chỉ tổ chức đón khách khi đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19; yêu cầu Nhân dân thực hiện "Thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế" của Bộ Y tế tại các điểm du lịch; bảo tàng, di tích, danh lam thắng cảnh; nơi tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao; địa điểm tổ chức lễ hội. 

Xây dựng, thực hiện kế hoạch phối hợp liên ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; phát hiện kịp thời hành vi vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tại địa phương. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Cục Văn hóa cơ sở) và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, triển khai quy trình phòng, chống dịch trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1128/UBND-KGVX ngày 12/3/2021 về việc thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Huy Hoàng