THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Họp thống nhất một số nội dung liên quan đến dự thảo Nghị quyết quy định các khoản thu và mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh
11/06/2021 | 10:13  | cms-view-count: 20307

Chiều ngày 10/6, UBND tỉnh Đắk Nông đã họp bàn, thống nhất một số nội dung liên quan đến dự thảo Nghị quyết quy định các khoản thu và mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Việc xây dựng Nghị quyết nhằm tạo hành lang pháp lý cho việc triển khai thực hiện Quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Theo dự thảo Nghị quyết nội dung và mức thu từng khoản như: Tiền ăn và thuê người nấu ăn; Chi trả tiền phục vụ trông giữ học sinh buổi trưa ở các lớp học bán trú; Trang bị đầu cấp và trang bị hàng năm. Dịch vụ đưa đón học sinh; Nước uống tại lớp; vệ sinh trường, lớp; ghế ngồi chào cờ cho học sinh; Hoạt động trải nghiệm sau giờ chính khóa đối với giáo đục tiểu học… Các khoản thu hỗ trợ hoạt động giáo dục trong nhà trường như: Công tác kiểm tra, đánh giá học sinh của nhà trường; hỗ trợ các cuộc thi, kỳ thi, hội thi, các cuộc giao lưu được tổ chức cho học sinh tham gia từ cấp huyện trở lên; Hỗ trợ trang thiết bị đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục…

Dự thảo cũng quy định rõ các cơ sở giáo dục được phép thỏa thuận với cha mẹ học sinh về việc thu các khoản thu và mức thu cụ thể nhưng không vượt quá mức tối đa Nghị quyết này quy định; đồng thời được tiếp nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân để nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nhà trường nhưng phải bảo đảm rõ về mục đích tài trợ và sử dụng các nguồn tài trợ đúng mục đích, thực hiện công khai minh mạch theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo các sở, ngành có liên quan đã thảo luận cho ý kiến liên quan đến nội dung của dự thảo Nghị quyết

Phát biểu kết luận cuộc họp đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Giáo dục-Đào tạo tiếp thu ý kiến của các Sở, ngành có liên quan để hoàn thiện dự thảo. Việc đưa ra các khoản thu phải hợp lý và thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.


Tấn Lê