THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Hội nghị giao ban các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí tháng 5/2021
15/06/2021 | 04:14  | cms-view-count: 10856

Chiều ngày 14/5 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí tháng 5/2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan. Đồng chí Phạm Hữu Khánh, Phó Ban Tuyên giáo chủ trì Hội nghị.

Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong tháng 5, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí bám sát tình hình thực tiễn tại địa phương, nhất là các sự kiện chính trị quan trọng, các vấn đề lớn, nổi cộm, trọng tâm để định hướng, chỉ đạo báo chí triển khai công tác tuyên truyền.

Báo chí bám sát sự định hướng, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền về những hoạt động nổi bật, nội dung chỉ đạo, điều hành Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh như: Công tác chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Ban chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch Covid -19 trên dịa bàn tỉnh; Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và các hoạt động kỷ niệm 131 năm Ngày sinh chủ tịch Hô Chí Minh (19/5/1890 — 19/5/2021) và 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tim đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021).

Đặc biệt, trọng tâm trong tháng 5, báo chí và hệ thống truyền thông cơ sở tập trung thông tin tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đông nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo thống kê sơ bộ khoảng trên 1000 tin, bài, chương trình, phóng sự, đồ họa...tuyên truyền về bầu cử. Cách thức truyền tải thông tin linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng để người dân, nhất là nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đạo để Nhân dân nhận thức đúng và đầy đủ về tính tất yếu của sự lãnh đạo của Đảng đối với xã hội nói chung, cũng như đối với công tác bầu cử nói riêng; quyền và trách nhiệm của bản thân để tham gia bầu cử đầy đủ đúng quy đinh.

Trong tháng 6 cuối năm báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nội dung, các nhiệm vụ, giải pháp trong chương trình kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; sự quyết tâm sáng tạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác xây dựng, triển khai thực hiện chương trình hành động, đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống. Tuyên truyền kết quả cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.  Tuyên truyền những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021 theo tinh thần chỉ đạo Chỉ thị số 11/CT-TTg, ngày 16/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ Ban Chỉ đạo quốc gia và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh…

Đ/c Nguyễn Hữu Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Hữu Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động cung cấp thông tin cho báo chí để kịp thời định hướng, tuyên truyền các vấn đề trên địa bàn tỉnh. các cơ quan báo chí của tỉnh và trung ương thường trú tại địa phương tập trung tuyên truyền một số nhiệm vụ trọng tâm theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Thông tin - Truyền thông.


Tấn Lê