THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

CBCCVC ở Gia Nghĩa đi làm phải có thẻ hoặc giấy xác nhận của cơ quan
26/07/2021 | 04:10  | cms-view-count: 7287

Ngày 25/7, UBND TP. Gia Nghĩa ban hành Công văn số 1801/UBND-VP về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Gia Nghĩa.

Cụ thể, để bảo đảm triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, UBND TP. Gia Nghĩa đề nghị các sở, ban, ngành phối hợp, hỗ trợ thành phố thực hiện nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện lưu thông trên địa bàn.

Cán bộ, công chức, viên chức khi đến cơ quan làm việc phải mang theo thẻ công chức hoặc giấy xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi công tác. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định số lượng cán bộ, công chức đi làm việc hàng ngày.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, tuyên truyền vận động cán bộ, công chức hạn chế tối đa việc đi lại, không ra khỏi nhà nếu không có việc thật sự cần thiết theo đúng nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Báo Đắk Nông Điện tử