THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách 3.287 liệt sĩ
28/07/2021 | 03:20  | cms-view-count: 4989

Theo thống kê, hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có khoảng 3.820 liệt sĩ, gồm 33 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp; 3.258 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ; 529 liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Tỉnh đã hoàn thành rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách đối với 3.287 liệt sĩ; trong đó có 533 liệt sĩ chưa có thông tin. Thông tin liệt sĩ được tổng hợp, phân tách theo quê quán, địa bàn hy sinh, nơi an táng ban đầu để cung cấp cho các đơn vị, địa phương phục vụ công tác xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ và tổ chức tìm kiếm, quy tập và thông tin cho thân nhân, gia đình liệt sĩ.

Các lực lượng chức năng, người dân, đồng đội tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ ở xã Quảng Tân (Tuy Đức)

Toàn tỉnh cũng đã tiến hành tìm kiếm, quy tập được 1.092 liệt sĩ và hiện còn 2.728 liệt sĩ chưa được quy tập. Tuy nhiên, hiện nay việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ gặp nhiều khó khăn do qua thời gian phát triển kinh tế-xã hội, địa hình, địa vật có nhiều thay đổi, các ngôi mộ bị xói mòn, mất tích. Nhân chứng biết thông tin về thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ, danh tính liệt sĩ đã già yếu, trí nhớ giảm hoặc đã mất. Người dân sống trên địa bàn cơ bản di cư từ các địa phương đến sau chiến tranh, nên việc nắm thông tin hầu như không có. Thời gian các liệt sĩ hy sinh đã lâu, làm cho hài cốt bị phân hủy ở mức độ cao không còn nguyên mẫu để phân tích ADN…

Lực lượng quân sự tỉnh phối hợp với các cấp chính quyền tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để phát huy sức mạnh của toàn dân, mọi nguồn lực trong công tác tìm kiếm, phát hiện hài cốt liệt sĩ. Các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ sẽ được triển khai đồng bộ, quyết liệt, toàn diện.

Theo Báo Đắk Nông Điện tử