THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Xử phạt một người nước ngoài vi phạm hành chính
02/10/2017 | 10:05  | cms-view-count: 2922

Ngày 29/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1572/QĐ-XPVPHC xử phạt 25 triệu đồng đối với ông LI YEQIAO (sinh năm 1984, quốc tịch Trung Quốc. Hộ chiếu số E97377091, cấp ngày 06/3/2017, tại Trung Quốc)

Ông LI YEQIAO đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: người nước ngoài nhập cảnh, hành nghề hoặc có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 17 Nghị định 167/2013/NĐ- CP.

Ông LI YEQIAO đã tổ chức thu mua chanh dây nhiều lần, ở nhiều địa phương khác nhau chưa được sự đồng ý của cơ quan chức năng. Ông LI YEQIAO phải nộp tiền tại Kho Bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt và gửi biên lai nộp phạt đến phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Đắk Nông để theo dõi. 

M.L