THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về công tác phòng, chống dịch Covid-19
15/09/2021 | 04:03  | cms-view-count: 9745

Ngày 15/9 UBND tỉnh ban hành Công văn số 5211/UBND-KGVX, về triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Thông báo số 237/TB-VP ngày 9/9/2021 của Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai một số nhiệm vụ sau:

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thống nhất với phân cấp, phân quyền trong tổ chức thực hiện tại các địa phương, đặc biệt là phương châm xây dựng xã, phường, thị trấn là các "pháo đài", lấy người dân là "chiến sỹ".

Tham mưu hoặc ban hành theo thẩm quyền các quy định về phòng, chống dịch, nhất là vấn đề giao thông, lưu thông hàng hóa, cần cân nhắc kỹ lưỡng cách làm, thời điểm thực hiện đánh giá tác động, chuẩn bị truyền thông... phải bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch trên địa bàn. Trường hợp cần thiết, báo cáo xin ý kiến Ban chỉ đạo phòng, chống dịch ở người cấp tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương;

- Chủ động xét nghiệm sàng lọc, phát hiện sớm người nhiễm trong cộng đồng theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công điện số 1305/CĐ-BYT ngày 02/9/2021 để kịp thời triển khai cách ly, khoanh vùng, điều trị phù hợp.

- Chủ động mua sắm vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị y tế, nhất là về máy thở, ô xy y tế để kịp thời đáp ứng với các diễn biến dịch bệnh theo đúng quy định.

- Khẩn trương tổ chức tiêm vắc xin ngay khi được phân bổ theo phương châm "vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất", ưu tiên tiêm cho lực lượng tuyến đầu, người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người dân tại khu vực nguy cơ cao, rất cao, khu vực có mật độ dân cư cao, người phục vụ phòng, chống dịch và công nhân trong các doanh nghiệp...

- Chủ động đảm bảo các điều kiện về nguồn lực, hậu cần theo phương châm "4 tại chỗ"; thường xuyên rà soát về nhân lực, thuốc, vật tư, thiết bị y tế, cơ sở điều trị để đáp ứng với diễn biến dịch bệnh trên địa bàn. Đảm bảo tối đa nguồn lực cho phòng, chống dịch để đạt mục tiêu và yêu cầu đề ra.

Sở Giáo dục và Đào tạo: có phương án và phối hợp với ngành Y tế để tổ chức tốt kế hoạch năm học gắn với công tác chống dịch để dạy và học hiệu quả.

Công an tỉnh: có kế hoạch bảo đảm an dân, an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhất là tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, đảm bảo an ninh thông tin, an ninh mạng; phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh các loại tội phạm lợi dụng hoạt động trong bối cảnh tình hình dịch bệnh phức tạp.

Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với các cơ quan báo, đài địa phương tiếp tục đảm bảo cung cấp thông tin về dịch bệnh minh bạch, kịp thời đến người dân; tuyên truyền, vận động, người dân yên tâm và tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; Phối hợp với UBND các huyện, thành phố triển khai, kiện toàn hệ thống Hội nghị trực tuyến xuống đến cấp xã để kết nối thông suốt với Chính phủ.

Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố: có kế hoạch từng bước khôi phục và đẩy mạnh sản xuất tại địa phương nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng, chống dịch tại khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Sở Giao thông vận tải: tăng cường phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan trong vận chuyển hàng hóa, nhất là hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng, chống dịch, hàng hóa phục vụ sản xuất, xuất nhập khẩu, nông sản,...

UBND các huyện, thành phố

- Xác định mục tiêu cụ thể cần đạt được khi phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu buông lỏng quản lý, lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch; kịp thời có các hình thức động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt.

- Các địa phương, nhất là các xã, phường, thị trấn đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg thực hiện triệt để các nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

+ Thực hiện nghiêm ngặt các quy định về giãn cách xã hội, "ai ở đâu ở đó", nhất là việc phải thực hiện cách ly; Đảm bảo an sinh xã hội, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc; tổ chức các điểm cung ứng lương thực, thực phẩm, hàng hóa, xuống tận các tổ dân phố, khu dân cư đảm bảo an toàn.

+ Tuyên truyền, vận động để dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo và dân làm, cùng với hệ thống chính trị và chính quyền địa phương tham gia phòng, chống dịch tích cực, hiệu quả.

Huy Hoàng