THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Agribank Đắk Nông hỗ trợ Tuy Đức 100 triệu đồng phòng, chống Covid-19
21/09/2021 | 03:42  | cms-view-count: 4208

Sáng 21/9, Ngân hàng Nông nghiệp - PTNT Chi nhánh Đắk Nông (Agribank Đắk Nông) hỗ trợ UBND huyện Tuy Đức 100 triệu đồng phòng, chống dịch Covid-19.

Nguồn kinh phí này do tập thể cán bộ, nhân viên Agribank Đắk Nông đóng góp thông qua Quỹ An sinh xã hội của đơn vị. Đây là hoạt động được Agribank Đắk Nông tổ chức với mục đích động viên, chia sẻ khó khăn, vất vả của lực lượng tuyến đầu, người dân và chính quyền địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19.

UBND huyện Tuy Đức nhận hỗ trợ 100 triệu đồng từ Agribank Đắk Nông

Từ đầu tháng 9/2021 đến nay, Agribank Đắk Nông đã tổ chức hỗ trợ cho 9 đơn vị trên địa bàn với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng để chống dịch Covid-19.

Theo Báo Đắk Nông Điện tử