THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kể từ 12 giờ 00 ngày 22/9/2021 huyện Đắk R’Lấp kết thúc cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg
22/09/2021 | 08:50  | cms-view-count: 6017

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5386/UBND-KGVX, về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Đắk R'Lấp

Theo đó, nhằm thực hiện tốt công các phòng chống dịch Covid trên địa bàn huyện Đắk R'lấp. UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Đắk R'Lấp, các Sở, ngành liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung như sau:

Thống nhất kết thúc cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn huyện Đắk R'Lấp kể từ 12 giờ 00 ngày 22/9/2021

Để đảm bảo duy trì an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện và cả tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chỉ đạo và triển khai một số giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 tiếp tục trên địa bàn huyện như sau:

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg cho đến khi có thông báo mới. Cụ thể:

- Thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo nội dung điểm e, khoản 1, Công văn số 4898/UBND-KGVX ngày 31/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19.

- Riêng đối với xã Đắk Ru và xã Quảng Tín, giao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịchCovid-19 huyện Đắk R'Lấp quyết định áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 mạnh hơn (Chỉ thị 15+) và phong tỏa một số thôn, bon, buôn theo thẩm quyền để thực hiện các giải pháp quyết liệt trong phòng, chống dịch Covid-19.

Tăng cường áp dụng và thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương theo quy định. Không để tình trạng "chặt ngoài, lỏng trong", hạn chế thấp nhất các yếu tố gây mất an toàn trong các khu vực giãn cách, phong tỏa.

Yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên các tuyến đường Quốc lộ tuyệt đối không phục vụ ăn, uống tại chỗ, chỉ phục vụ mua mang về; phải ký cam kết với chính quyền địa phương việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, nếu vi phạm các quy định trên yêu cầu đóng cửa, dừng hoạt động. Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tiếp tục quản lý, kiểm soát chặt chẽ người từ các địa phương có dịch trở về theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5311/UBND-KGVX ngày 17/9/2021. Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát và xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống Covid-19. Chấn chỉnh việc thực hiện các quy định trong cách ly tại khu cách ly tập trung và cách ly y tế tại nhà để đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định (Công văn số 4188/UBND-KGVX ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh).

Thống nhất tiếp tục kéo dài cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung đối với các trường hợp (F1) thêm 7 ngày và thực hiện xét nghiệm theo quy định tại Công vănsố 5311/UBND-KGVX ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh.

Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát thường xuyên, liên tục, xử lý nghiêm các sai phạm của các xe vận chuyển hàng hóa lưu thông trên tuyến đường Quốc lộ thuộc địa phận tỉnh.

Sở Y tế điều phối việc điều trị F0, hỗ trợ nhân lực, vật lực lấy mẫu xét nghiệm... Chủ động hỗ trợ huyện Đắk R'Lấp trong triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, an toàn, đúng theo quy định. Trường hợp khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền giải quyết, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo xử lý.

Huy Hoàng