THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp
21/10/2021 | 05:01  | cms-view-count: 14749

Ngày 19/10/2021, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam chủ trì tại đầu cầu Hà Nội. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan và Thứ trưởng Trần Thanh Nam cùng chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh-TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và đại diện HTX nông nghiệp và doanh nghiệp liên quan.

Toàn cảnh điểm cầu Đắk Nông.

Phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Bộ trưởng BNN&PTNT Lê Minh Hoan, thông tin việc phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19, nâng cao khả năng tự chủ, chống chịu của nền kinh tế nông nghiệp trong nước không phụ thuộc các yếu tố tác động bên ngoài vô cùng cần thiết. Tăng cường sức mạnh nội tại, doanh nghiep, nông nghiệp, kinh tế Hợp tác xã. 20 năm qua mô hình kinh tế HTX vẫn có nhiều hạn chế, như: Chưa đồng bộ, nhiều nơi chưa có chuỗi liên kết, đội ngũ cán bộ quán lý năng lực chưa cao,… thời gian tới các địa phương phải tăng cường thu hút, chào đón, hợp tác với doanh nghiệp lớn đồng thời khuyến khích, mời gọi doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đồng chí đề nghị địa phương cần quan tâm, đẩy mạnh mô hình HTX nông nghiệp, chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, mô hình kinh tế nông thôn thông qua các hình thức HTX đa dạng như: Tổ hợp tác, mô hình nghề… Đồng chí nhấn mạnh sắp tới sẽ tập trung thu hút đầu tư công, huy động cộng đồng quốc tế hỗ trợ về hạ tầng logictics cho HTX để nâng cao năng lực sản xuất nông sản theo chuỗi khép kín, liên kết… 

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, Bộ NN&PTNT báo cáo tóm tắt Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và 10 năm thi hành Luật HTX trong lĩnh vực nông nghiệp. Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và 10 năm thi hành Luật HTX trong lĩnh vực nông nghiệp đã đánh giá đúng tình hình, chỉ ra được yêu cầu, định hướng xây dựng mô hình HTX trong kinh tế thị trường và những nhiệm vụ trọng tâm nhất trong xây dựng phát triển kinh tế thị trường, Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp. Kết quả số lượng, cơ cấu HTX nông nghiệp từ chỗ chiếm tỷ lệ nhỏ hơn trong tổng số HTX, hiện đã vươn lên đạt 18.250 HTX nông nghiệp trong tổng số 26.500 HTX toàn quốc, bằng 70%; mỗi HTX nông nghiệp cung cấp từ 7-16 dịch vụ cho thành viên và hộ nông dân (cung ứng: Giống, vật tư phân bón, bảo vệ thực vật; làm đất, tưới tiêu, công nghệ sản xuất; thu hoạch; sơ chế, bảo quản); các hoạt động dịch vụ của HTX đã góp phần làm tăng thu nhập nông nghiệp trung bình của hộ thành viên là 20%; trong tổng số trên 5.000 sản phẩm OCOP cả nước, có 39% số sản phẩm thuộc về các tổ hợp tác, HTX...
Cũng tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã trình bày các tham luận về những thành tựu và những vướng mắc trong phát triển HTX theo Luật HTX và giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp đạt kết quả cao.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam phát biểu kết luận Hội nghị.

Kết luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Thanh Nam ghi nhận, đánh giá cao kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp. Đồng chí yêu cầu các cơ quan Trung ương phối hợp cùng địa phương khắc phục các tồn tại trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và thi hành Luật Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp thời gian qua. Thời gian tới đồng chí đề nghị tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 13 về đổi mới, phát triển và nâng cao Kinh tế tập thể, Hợp tác xã và thi hành Luật Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp thật sự hiệu quả. 

ĐQ